Na de overwinning van Barack Hoesein Obama op zijn tegenstrever Mitt Romney tijdens de meest gevolgde nationale verkiezing wereldwijd, beweren analytici nu dat die uitkomst te verwachten was. In totaal dertien punten zouden al hebben aangeduid dat Obama de verkiezingen zou winnen. Dat is een patroon die analytici al 3 decennialang waarnemen. Voorspeld wordt dat de kiezers moe zullen zijn na 10 jaar Democraten en over 5 jaar zullen kiezen voor de Republikeinen. Bij de voorspellingen wordt geput uit het boek ‘The keys to the White House’ van professor Lichtman. In 1992 zou Bill Clinton dit boek hebben geraadpleegd voordat hij zich kandidaat stelde tegenover de favoriet George Bush senior. Al sinds de herverkiezing van Ronald Reagan in 1984 heeft Lichtman de volgende Amerikaanse president correct voorspeld. Ook bij de verkiezing van Obama in 2008 had de Amerikaanse professor het aan het rechte eind. Lichtman ontwikkelde zijn voorspellingssysteem in 1981 dat gebaseerd is 13 criteria. Het gaat concreter om 13 stellingen. Wanneer 5 of minder van de stellingen niet kloppen dan wint de zittende president. Kloppen er 6 of meer niet dan wint de uitdager. Lichtman vond voor de verkiezingen al dat voor Obama 9 van de 13 beweringen klopten, hetgeen duidde op een winst. In de eerste plaats was er geen concurrentie voor het mandaat om te gaan voor het presidentschap bij de Democraten binnen de eigen partij. Deze battle was een hele tijd geleden gestreden en de Democraten stonden als een man achter Obama. Een andere feitelijkheid in het voordeel van Obama was dat hij als kandidaat de zittende president was van Amerika en niet gewoon een Democraat. Naar het presidentschap dongen maar twee partijen mee. Er was geen derde, onafhankelijke partij die meedong naar het presidentschap, zoals Ross Perot in 1992 of Ralph Nader in 2000. Dat heeft ook in het voordeel gewerkt van Obama. De zittende administratie heeft op het binnenlandse vlak veranderingen gerealiseerd zoals in de gezondheidszorg en de economie (ondernemerschap) stimulerende maatregelen genomen. Het moment waarbij er geen sociale onrust was in de USA werkt meestal ook bevorderend voor de kansen van de zittende president. Een bevorderende omstandigheid die eveneens bijgedragen heeft aan de verkiezingswinst van Obama is het feit dat de zittende administratie niet gebukt ging onder schandalen.

De zittende administratie heeft voorts geen grote fouten gemaakt in buitenlandse of militaire zaken, dit althans in de ogen van de Amerikanen. De liquidatie van Osama Bin Laden en de chaos die in Libië en de omliggende landen is gecreëerd met bijvoorbeeld de liquidatie van Moammar Gaddafi, wordt door de Amerikanen niet gerekend tot grote buitenlandse of militaire fouten. De zittende administratie wordt geacht juist in deze zaken  een groot succes te hebben behaald in buitenlandse of militaire zaken. Een voorbeeld is de duistere liquidatie van Osama Bin Laden die niet eens volgens de Islamitische traditie door de familie mocht worden begraven. Een laatste punt dat volgens Lichtman bevorderend werkte, was het feit dat de uitdagende partij (de Republikeinen) geen kandidaat hadden die een groot charisma bezit of een nationale held is. Tot de punten die niet in het voorbeeld van de zittende president pleitten, behoort de economie. Daarvan kan niet gezegd worden dat het zich tijdens de verkiezingscampagne niet in recessie bevindt. Voorts is de reële economische groei per capita tijdens de voorbije ambtstermijn niet gelijk aan of hoger dan de gemiddelde groei tijdens de twee ambtstermijnen die daaraan vooraf gingen. Wat verder in zijn nadeel werkte, was het feit dat in het debat over de hervorming van de gezondheidszorg, Obama geen leiding genomen heeft. De punten waar Obama positief wordt beoordeeld door Lichtman worden door andere analytici in twijfel getrokken.

Echter is Obama nu al gekozen als winnaar en heeft hij er geen gras over laten groeien. In zijn toespraak na de overwinning keek Obama al naar de toekomst. De kiezers die Obama weer 4 jaar gaven, hebben gestemd naar een verdeeld Congres. De Democraten hebben een meerderheid in de Senaat, terwijl de Republikeinen een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden. De groei van de economie en de creatie van banen blijft een grote uitdaging voor Obama.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.