President Barack Obama – Nobelprijswinnaar van de Vrede – heeft gezegd dat indien Syrië de ‘rooilijn’ (of ‘rode lijn’) overschrijdt c.q. chemische wapens gebruikt, de VS zal ingrijpen. De president wordt nu aangezet om daad bij zijn woord te voegen, anders is hij niet geloofwaardig.

Aan de andere kant wil Obama geen fouten maken als zijn voorgangers, en de VS in nog een avontuur (groot wespennest) storten. Hij is juist bezig zijn troepen terug te trekken uit Afghanistan en Irak.

Ik hoop dat de rede het wint van de emotie, en de VS aan de zijlijn blijft staan.

Tot slot het volgende. Alleen maar dat u het weet.

In 2010 is voor de kust van Israël aan de Middellandse Zee een enorme gasvoorraad ontdekt. In navolging daarvan hebben onderzoekingen voor de kusten van Turkije, Cyprus, Griekenland en ook Syrië aangetoond, dat er daar ook enorme gas- en olievoorraden te vinden zijn. Voor de regio zal dit op elk gebied heel grote gevolgen kunnen hebben, ook op militair gebied.

Ahmad Jhawnie

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.