Het is niet president Assad, maar president Obama die telkens de ‘rode lijn’ overschrijdt. Wanneer de VS ingrijpt in de politiek van een ander land in naam van ‘mensenrechten’, is dat slechts een voorwendsel. Zo ook in Syrië. Obama bereidt zich voor om Amerika te storten in een oorlog met dat land en haar bondgenoten. De reden: Assad gebruikt chemische wapens tegen de rebellen, van wie velen terroristen, verkrachters en kannibalen zijn.

Maakt de VS zich zorgen over de ‘mensenrechten’ in Nigeria die geschonden worden door Boko Haram, waarbij duizenden christenen werden afgeslacht en hun kerken vernietigd? En daarover gaat het: als de mensenrechten van anderen, bijv. de christelijke minderheden in Egypte, Libië en Syrië, flagrant worden geschonden door de islamisten en jihadisten, dan is er geen sprake van interventie door de VS.

Er zijn aanwijzingen dat de recente aanval met gifgas het werk is van de aan al-Qaida gelieerde terroristen. De VS zoekt blijkbaar een excuus om de jihadisten te ondersteunen.

Dus terwijl Obama beweert dat Assad de ‘rode lijn’ overschreed, is het in feite Obama die dat blijft doen. De militaire machthebbers van Egypte hebben onlangs een bericht gestuurd naar het Pentagon, dat door het ondersteunen van de Moslimbroederschap, Obama de ‘rode lijn’ heeft overschreden.

Voor meer info zie deze link http://www.humanevents.com/2013/08/29/obama-crosses-red-line/

Ahmad Jhawnie

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.