PARAMARIBO – De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft besloten om technische en financiële bijstand te verlenen aan ons land om een werkbare en nationaal gedragen waarheids- en verzoeningscommissie in te stellen. Dit heeft secretaris-generaal José Miquel Insulza op dinsdag 24 april 2012 meegedeeld aan de Permanente Vertegenwoordiger van Suriname bij de OAS, ambassadeur Niermala Hindori-Badrising.

Het gaat om de wijze waarop en op basis van welke mechanismen een werkbare en nationaal gedragen waarheids- en verzoeningscommissie in het leven kan worden geroepen. Hierbij zal er worden geput uit de rijke ervaring van de OAS op het stuk van het instellen en bijstaan van soortgelijke commissies.

Dit besluit van de OAS secretaris-generaal staat in een persbericht afkomstig van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De OAS-topman heeft als gevolg van dit besluit enkele concrete acties in het vooruitzicht gesteld.

De secretaris-generaal gaf concreet aan dat hij in de komende periode zich persoonlijk zal inzetten om de benodigde financiële middelen vrij te maken om de technische en financiële assistentie voor het instellen van een waarheids- en verzoeningscommissie in Suriname mogelijk te maken. In de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat ook vermeldt dat de OAS-topper erkent dat de instelling van een waarheids- en verzoeningscommissie in Suriname sinds 1998 aan de orde is. Hij sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat Suriname nu invulling hieraan geeft.

Tijdens de ontmoeting met ambassadeur Niermala Hindori-Badrising heeft de secretaris-generaal meegedeeld dat de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten een bepaalde visie heeft gereflecteerd over de amnestiewet. Dit representeert echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde visie als die van de secretaris-generaal. Volgens Insulza is de grondslag van de visie afkomstig van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten over de amnestiewet voornamelijk gestoeld op een bezorgdheid van mogelijke uitsluiting van bepaalde delicten over de naleving van de mensenrechtenverplichtingen van de staat.

Intussen heeft De Nationale Assemblee een commissie ingesteld ter voorbereiding van de initiatiefwet voor de instelling van de waarheids- en verzoeningscommissie. Ambassadeur Hindori gaf ook een uiteenzetting over de beweegredenen van de instelling van deze waarheids- en verzoeningscommissie.

De Surinaamse diplomate heeft daarbij benadrukt dat een veelomvattende en accurate waarheidsvinding van groot belang is voor het kunnen bewerkstelligen van eenheid en harmonie in ons land, die noodzakelijk zijn voor de verdere sociale, economische en politieke ontwikkeling van ons land.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.