PARAMARIBO, 9 okt – De Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, heeft een voorstel gereed over een waarheids- en verzoeningscommissie als uitvloeisel van de amnestiewet. Dit meldt de Ware Tijd. Het voorstel wordt onderwerp van discussie tijdens de vergadering van het parlement over waarheid en verzoening. Nu al gaan er stemmen op tegen een dergelijke afronding van het proces rond de Decembermoorden.

Het strafproces zou gewoon door moeten gaan. “Ook al kom je met een amnestiewet, vroeg of laat moet er toch recht worden gesproken. De internationale voorbeelden leren ons: Suriname doe het niet!”, zegt Stanley Marica, deken van de Orde van Advocaten. Er is inbreuk gepleegd op de rechtsstaat en een strafproces biedt de enige kans op herstel. De regering stuurt op amnestie aan zonder strafproces. Vandaar ook een hulpverzoek aan de OAS.

Die stelt voor de commissieleden te laten kiezen door of het parlement of de regering en maatschappelijke groepen. De leden kunnen zowel Surinamers zijn als buitenlanders. De OAS is bereid te helpen bij het selecteren. Ingeschat wordt dat de waarheidscommissie ruim twee jaar werk zal hebben. Het eigenlijke onderzoek ‘middels schuldbekentenissen, interviews, verklaringen en veldonderzoek’ kan zo’n anderhalf jaar gaan duren.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.