GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) in Suriname heeft zaterdag oor de eerste keer een numerus fixus georganiseerd voor de Hogere Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (HBO B&O).

De reden hiertoe is dat de aanmelding vanuit Paramaribo (237 ambtenaren) en Nickerie (51) hoger is dan het aantal beschikbare faciliteiten voor het accomoderen van de overheidsstudenten.

Voor Paramaribo is het quotum 80 studenten, terwijl dat voor Nickerie op 45 is vastgesteld.

Door het toepassen van de numerus fixus hoopt het ministerie en het Management Team HBO B&O alle aangemelde belangstellenden een zo eerlijk mogelijke kans te bieden.

Naast het managementteam van de opleiding waren ook aanwezig de Examencommissie van Biza en het Korps Politie Suriname (KPS) die erop toezagen dat alles transparant en eerlijk verliep.

Biza-minister Bronto Somohardjo gaf aan, dat er rekening gehouden moet worden met de aanwezige faciliteiten voor het afdraaien van deze vier jarige opleiding. Bij deze gaat het ondermeer om beschikbare leslokalen en docenten voor het verzorgen van de lessen.

Tegelijkertijd laat hij ook weten dat er inmiddels wordt uitgekeken naar modellen om in de toekomst meer ambtenaren in de gelegenheid te stellen om zich ook te kunnen inschrijven voor de opleiding.

Met deze HBO B&O wil de overheid het werk en denkniveau van het midden- en hogerkader van alle departementen omhoog krikken zodat ze op een efficiente en effectieve manier inhoud kan geven aan het overheidsbeleid.

“Een goed draaiend overheidsapparaat is niet alleen goed voor ons, maar voor geheel Suriname.” Minister Somohardjo heeft waardering voor het geduld van de studenten en de offers die ze zullen brengen om naast hun dagelijkse werkzaamheden de zware opleiding te volgen.

De HBO B&O is één van de opleidingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, welke in november 2021 start met cohort 3. De 80 ingelote studenten worden in de periode van maandag 4 – woensdag 6 oktober in de gelegenheid gesteld om zich in te schrijven.

Het ministerie wenst de studenten heel veel succes toe met de opleiding en hun verdere carrière en spreekt de hoop uit dat zij allemaal de eindstreep behalen.

De numerus fixus procedure zal in Nickerie a.s. donderdag 30 september 2021 worden afgewikkeld, waarbij zoals eerder is aangegeven 45 loten zullen worden getrokken uit een bestand van 51 geregistreerden.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.