De Nieuwe Stijl KTPI (NSK) heeft gisteren op Sidoredjo in het district Nickerie nieuwe kernen geïnstalleerd. De vertegenwoordiger van de kern, J. Kasanmoesdiran, riep de aanwezigen op om NSK te ondersteunen zodat tenminste de huidige zetel van de partij kan worden behouden. Dat laat de media- unit van de partij aan GFC Nieuws weten. Tevens was kennismaking mogelijk met de onderminister van Landbouw Veeteelt en Visserij(LVV), Djoemadi Kasanmoesdiran, die zelf afkomstig is uit Sidoredjo. Minister Ismanto Adna van Sport en Jeugd verstrekte informatie over het beleid van de regering met betrekking tot sport en jeugd en stimuleerde de bewoners om sportactiviteiten te ontplooien. Onderminister Kasanmoesdiran bedankte de aanwezigen voor hun komst op de vergadering en vraagt om politieke ondersteuning voor de campagnevoering naar de verkiezing van 2015. Voorzitter Oesman Wangsabesari van NSK hield de aanwezigen voor dat met de aanstelling van heer Kasanmoesdiran als onderminister van LVV een belofte van de KTPI is nagekomen, namelijk een minister voor te dragen die zelf uit Nickerie afkomstig is. Het zei verder dat met de aanstelling van Kasanmoesdiran na een periode van 40 jaar weer een Nickeriaan van Javaanse afkomst in de gelegenheid is gesteld om een hoge ambt te bekleden. Vele politieke organisaties hebben deze belofte gedaan maar zijn die niet nagekomen. Nieuwe Stijl KTPI is trots op Kasanmoesdiran, meldt ze in een persbericht. Verder informeerde Wangsabesari de NSK -leden over de laatste politieke ontwikkelingen binnen de KTPI en de oprichting van NSK als een formele politieke organisatie. Hij gaf uitleg over de noodzaak om na een jarenlang proces van verzoening ter voorkoming van afsplitsing, nu toch de voorbereiding te moeten treffen voor de oprichting van NSK, vanwege de handelingen van voorzitter Willy Soemita en het overig bestuur van de KTPI. Wangsabesari hield de aanwezigen voor dat NSK een bijdrage zal leveren en de ontwikkeling van de rijstsector duurzaam ter hand zal nemen, zodat het district Nickerie tot grotere bloei kan komen. Vanwege de grote belangstelling voor NSK hebben aanwezigen tijdens de vergadering spontaan aangeven zo snel mogelijk kernen te willen installeren in hun wijken zoals Nationaal Project, Groente weg, Zeedijk en Longmay. Ook leden van NPLO, die tot nu toe politiek inactief waren, hebben nu ook hun steun betuigd aan NSK. Vele grondleggers van de NPLO, zoals: Alimoersid, Eduar, Pontjo en anderen waren aanwezig bij de vergadering. Ook RR- leden van de KTPI hebben te kennen gegeven NSK te willen ondersteunen. Voor de Ramadan begint zal NSK wederom Nickerie aandoen om deze kernen te installeren. Ook de heren M. LifoSjoe en E. Tordjo van Commewijne en Wanica gaven eveneens een korte toespraak.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.