De Nationale Reparatie Commissie Suriname(NRCS) adviseert de regering om het Fort Zeelandia, als locatie in de koloniale geschiedenis van Suriname waar duizenden van onze voorouders zijn gemarteld en in tal van gevallen de dood zijn ingejaagd, onder het beheer van de NRCS te stellen. Dit is één van de aanbevelingen in de slotverklaring van de NRCS. De Commissie had op 30 juni en 1 juli een conferentie georganiseerd ter gelegenheid van 200 jaar afschaffing slavenhandel en 141 jaar afschaffing slavernij. De NRCS zal op haar beurt er voor zorg dragen dat op de centrale plek in het fort, waar de martelingen plaatsvonden en de galg stond een mausoleum komt te staan ter nagedachtenis aan de gevallenen. Het mausoleum dient 24/7 door leden van de gewapende machten te worden bewaakt. Aan dit monument moet ook een mediatheek met historische beelden vanuit een Surinaams perspectief worden gekoppeld.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.