door Johan Donner

PARAMARIBO – De Vereniging van Notarissen willen een onderhoud met de nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) over de achterstand in overdrachten van grondhuur en erfpacht percelen. Voor elke rechtshandeling op dit stuk is er een handtekening nodig van de minister.

Volgens de voorzitter van de vereniging van notarissen, mr. Radjen Soerdjbali, gaat het op dit moment al om meer dan 150.000 verzoeken, die er liggen bij RGB. Soerdjbali zegt dat volgens het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur een aanvraag uiterlijk in 6 maanden moet zijn afgehandeld door de overheid. Sommige mensen wachten nu al langer dan 10 jaren op de toewijzing van hun verzoeken. En ook al zou de minister in sneltempo handtekening plaatsen zal het nog heel lang duren voor dat de verzoeken zijn gehonoreerd.

Notaris Soerdjbalie zegt dat de wetgeving op dit stuk niet meer voldoet aan de huidige eisen van de tijd. Bovendien betekent deze situatie een enorm financieel verlies voor de staatskas, omdat voor elke overdracht 7% van de grondwaarde betaald dient te worden aan de overheid.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.