Tijden veranderen, mensen veranderen, het gedrag van de mensen verandert mee, maar moeten normen en waarden ook mee veranderen? We dwalen helemaal af van normen en waarden. In korte tijd hebben zich enkele gevallen voorgedaan, waarbij normen en waarden overboord zijn gegooid.

In mijn eerder aangeboden artikel onder de kop: “Geen natievorming met stigmatisering” heb ik gewezen op het vervagen van normen en waarden. De tekst van het lied” de tien koeien” was onzorgvuldig gekozen, de stigmatisering van een bepaalde groep door de heer S. Girjasing.

Zo een stigmatisering kan absoluut niet door beugel. Daarna de onterechte beschuldiging aan het adres van Idris Naipal, alsof hij de moslims had beledigd. Ik had gedacht dat stigmatisering en onterechte beschuldigingen zouden op houden maar ik heb me zich deerlijk vergist.

Tijdens de Carifesta op Latourproject heeft de artieste Simonia ‘Poppe’ Darson zich behoorlijk misdragen door in het openbaar denigrerende en vunzige opmerkingen te maken naar ene ‘zusje’.

Gelukkig heeft een groot deel van aanwezigen haar optreden afgekeurd, maar het is ook triest en onbegrijpelijk dat een klein deel van de aanwezigen haar vulgaire opmerkingen gestimuleerd heeft. Heel frappant is dat door de autoriteiten die dit feest georganiseerd hadden, niet opgetreden is tegen de artieste.

Als dat niet genoeg was, heeft de artieste bovendien de journaliste van een lokale krant geïntimideerd door een brief met liederlijke taal in haar brievenbus te deponeren. Het zou van goed fatsoen zijn geweest, indien die artieste de journaliste had uitgenodigd om de zaak op een volwassene manier te bespreken.

Recentelijk las ik een bericht op de website van GFC nieuws, waarbij de freelance schrijver Paul Kraaijer, door ene Sandjai Ghanpat beschuldigd is van pedofiele handeling. Als de heer Sandjai Ghanpat op de hoogte is van pedofiele handeling van de heer Paul Kraaijer dient hij aangifte te doen bij de politie of de Procureur Generaal.

Ik denk dat het een plicht is van elke burger om aangifte te doen indien hij/zij op de hoogte is van zulke handelingen. Wat de heer Sandjai Ghanpat heeft gedaan, kan niet door de beugel, hij heeft de freelance schrijver gestigmatiseerd als pedofiel. Waar gaan we heen met normen en waarden in deze moderne tijd?

Doordat ouders niet weten hoe ze hun kinderen moeten opvoeden, is er een generatie ontstaan die geen morele grenzen of discipline kent. Ouders zijn de eerste opvoeders van een kind, dan volgt de school. Er zijn vele ouders die hun kinderen heel goed opgevoed hebben, echter, als deze kinderen in aanraking komen met allerlei anders opgevoede kinderen, heb je een groot probleem.

Ook moeten we fatsoenlijker en beleefder worden. Eigenlijk moeten de ouders de basisregels van het leven aan hun kinderen leren. Sommige ouders geven bijvoorbeeld het verkeerde voorbeeld door zelf agressief te zijn, of anderen uit te schelden.

Hoe vaak lees je tegenwoordig in de krant dat er weer eens iemand slachtoffer is geworden van zinloos geweld? Ik reed door een straat te Zorg & Hoop, enkele kinderen van de lagere school, tussen de 7 en 10 jaar, liepen gewoon midden op de weg, toen ik claxonneerde gingen de middelvingers van 3 kinderen omhoog. Wat begin je met zulke kinderen?

Als je tegenwoordig een mulo of middelbare school bezoekt weet je niet meer wie leerkracht is en wie de leerling. Wil je normen en waarden herstellen dat moet men op de scholen weer strenge regels invoeren, elke leerling dient zich aan de regels te houden.

Ik wenste dat de normen en waarden uit jaren ’70 ons nog bij gebleven waren. Na 1980 zijn de normen en waarden heel snel bergafwaarts gegaan. Vroeger was het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat je ‘u’ zei tegen je ouders, maar tegenwoordig zeggen veel kinderen gewoon ‘je’. Er is geen discipline meer.

Op de lagere scholen kregen de brutale leerlingen tikjes van de meester of juf, en dat heeft altijd geholpen. Nu mag je niet eens een kind aanraken als hij/zij brutaal is. Het zou goed zijn indien er weer strenge regels op school geïntroduceerd worden. Ouders dienen te weten wat hun kinderen doen, er moet toezicht zijn.

Als kinderen het verkeerd pad opgaan moet er opgetreden worden. Ik hoop dat de media ook eraan zal meewerken om normen en waarden te helpen handhaven. God behoede ons. Amen.

Niamut M.N.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.