PARAMARIBO, 15 aug – Het garanderen van een studieplek voor elk in het secundair onderwijs of VOJ (Voortgezet Onderwijs Junioren, red.) blijft voorlopig een ideaal. Een ideaal op grote afstand. Hoewel de huidige regeerders er een heuse doelstelling van maakten, geeft ook dit jaar weer de nodige koppijn. Het secundair onderwijs, met name het Mulo, is veel minder grijpbaar als het aankomt op het inschrijven.

Ook dit jaar weer blijkt de chaos niet buiten de deur te houden, inspanningen van het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling, Minov, ten spijt. De bovenbouw, VWO en ander middelbaar onderwijs, is in dit opzicht veel meer beheersbaar gebleken. De chaos van een dikke drie jaar terug, behoort tot het verleden. Het beeld van voor de school bivakkerende ouders behoort tot het verleden. De inschrijvingen, ook op de meest populaire VWO-scholen, is vrij vlekkeloos verlopen.

Jammer genoeg kan niet hetzelfde gezegd worden van de onderbouw. Het tekort aan studieplaatsen blijkt zoveel groter en moeilijker op te lossen. Het aantal kandidaten is ook zoveel meer. Hetzelfde kan gezegd worden van de mate van waardering voor het Mulo ten opzichte van alternatieven. Dit jaar waren ze er weer, de ouders, en menige jongeling, in compleet kampeeroutfit. Nog zijn er die geen plek hebben kunnen bemachtigen.

Ouders en of verzorgers die hun kroost nog niet hebben kunnen inschrijven op een VOJ-school worden nu netjes opgeroepen om “niet in paniek te raken.” Het laatste is terecht opgemerkt. Afdelingen van het ministerie worden haast onder de voet gelopen. “Ouders hoeven zich niet te begeven naar het hoofdkantoor van het Minov”, heet het nu nadrukkelijk. Er zijn extra registratiedata ingelast in meerdere buurten. Het ministerie blijft erbij dat ieder kind uiteindelijk wordt geplaatst.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.