Nog eens zestien werkgevers hebben woensdag beloofd om hun LGBT-medewerkers dezelfde behandeling, rechten en voorzieningen te geven als alle andere personeelsleden. In Zus & Zus (vanaf donderdag weer Zus & Zo) bekrachtigden zij op de laatste dag van de PRIDE month de Verklaring van Paramaribo (VvP). In totaal hebben nu 54 bedrijven en organisaties het document ondertekend.

Deze werkgevers streven naar een werkklimaat zonder pesterijen en discriminatie, waarin personeel zich optimaal kan inzetten en ontplooien. De partners van LGBT-collega’s maken aanspraak op dezelfde rechten als de partners van getrouwde medewerkers. Deze rechten worden ook toegekend aan ongetrouwde hetero’s en hun partners. De Verklaring van Paramaribo is in 2017 gepresenteerd door PAREA, de vereniging van gay professionals.

“Met het tekenen van de Verklaring van Paramaribo doet u niets speciaals voor de LGBT-gemeenschap maar u zorgt ervoor dat de LGBT’ers op uw werkvloer exact dezelfde rechten en plichten krijgen als hun heteroseksuele collega’s”, zei PAREA-voorzitter Juan Pigot vóór de ondertekening. “Er zijn voorbeelden te over van pesterijen en intimidatie op de werkvloer, die niet serieus worden genomen door HR-affdelingen.”

De VvP is een actieplan dat verbindend moet werken tussen werknemers, werkgevers, vakbonden, het maatschappelijk middenveld en de overheid. In het document zijn de rechten op een rijtje gezet, zoals die zijn opgenomen in de Surinaamse Grondwet en in internationale verdragen die Suriname heeft bekrachtigd. Het Surinaamse Wetboek van Strafrecht verbiedt bovendien discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

“U heeft de mogelijkheid om de randvoorwaarden te scheppen”, verzekerde Pigot de ondertekenaars. “Maak uw cao genderneutraal. Zorg ervoor dat in uw code of conduct staat dat discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit verboden is bij u op de werkvloer. Maakt u duidelijk binnen het bedrijf dat de directie hier ook volledig achter staat.”

Vertegenwoordigers van vakcentrales hebben zich vorige week tijdens een miniconferentie verdiept in mogelijkheden om de rechten van elke werknemer te waarborgen. Dat gebeurde op initiatief van PAREA en de Vakcentrale C-47. Zo wordt op diverse fronten gewerkt aan de uitbanning van discriminatie op de werkvloer. De werkgevers kijken uit naar het moment waarop ook de overheid zich committeert.

De ondertekening van de Verklaring van Paramaribo was de laatste activiteit in het kader van de PRIDE month, die de maatschappelijke betrokkenheid bij de LGBT-gemeenschap heeft helpen vergroten. Educatieve, informatieve en feestelijke activiteiten hebben de Surinaamse bevolking bewuster gemaakt van de rechten en positie van de LGBT-gemeenschap in de samenleving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.