PARAMARIBO – De voorzitter van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP), Derryl Boetoe, heeft een delegatie van “Jongeren Tegen Amnestie” uitgenodigd voor een gesprek op zaterdag 19 mei 2012 om 12.00 uur in het gebouw van Nationaal Jeugd Instituut (NJI) op het CCS terrein. “Jongeren Tegen Amnestie” is een organisatie bestaande uit jeugdigen die het oneens zijn met de 5 april 2012 aangenomen wijziging van de amnestiewet 1989/1992/2012 door De Nationale Assemblee van Suriname.

In een aan GFC Nieuws verzonden verklaring zegt “Jongeren Tegen Amnestie” onder leiding van Sharona Lieuw-On een beroep te doen op het NJP om de Surinaamse Jeugd op een neutrale manier de mening van de jongeren te peilen over deze kwestie. De jongeren verlangen ook dat het Nationaal Jeugd Parlement een standpunt inneemt over de amnestiekwestie.

Voorzitter Lieuw On van “Jongeren Tegen Amnestie” benadrukt echter dat jongeren gestimuleerd moeten worden om hun mening vrij te uiten, conform is vastgelegd in het Kinderrechten Verdrag dat door Suriname geratificeerd is. Ze doet op grond hiervan een beroep op het NJP niet een eigen standpunt in te nemen maar de jongeren aan te horen alvorens zij over gaat tot het innemen van een standpunt.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.