NiNsee sluit de deuren op 1 augustus 2012

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft de subsidierelatie met Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) beëindigd. Het NiNsee is voor negentig procent van zijn inkomsten afhankelijk van rijkssubsidie. Zonder die inkomsten kan het instituut de doelstellingen onmogelijk realiseren.

NiNsee meldt daarover in een persbericht: “De komende maanden zullen worden gebruikt om de activiteiten af te bouwen en, voor zover mogelijk, over te dragen. We zullen geen nieuwe activiteiten ontwikkelen, alleen nog op projectbasis. De komende maanden richten we ons op de finale afwikkeling van de overdracht van de lopende activiteiten. De enige activiteiten die doorgaan zijn de Nationale Herdenking en het Keti Koti Festival op 1 juli. De deuren van het kenniscentrum voor het slavernijverleden gaan dicht op 1 augustus 2012″.

Het bestuur zal zich inspannen om met ondersteuning van de gemeente Amsterdam en middels fondswerving een doorstart te maken in sterk afgeslankte vorm. De jaarlijkse 1 juliherdenking en -viering van de afschaffing van de slavernij zal in stand worden gehouden. Het bestuur blijft intussen druk uitoefenen op de verantwoordelijke autoriteiten en politici om de rijkssubsidie voor het NiNsee voort te zetten.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.