NiNsee geeft niet op en zet politieke lobby voort

“Zoals de voorouders van de Afro-Caribische Nederlanders recht hadden op vrijheid, heeft het NiNsee vandaag de dag recht op een bestaanssubsidie,” zegt Artwell Cain, directeur van het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis). “Het slavernijverleden is onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, dus van ons allemaal. Dit deel van de vaderlandse geschiedenis verzwijgen is een kennisgebrek creëren in de Nederlandse samenleving.”

Toch heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra per 1 januari 2013 de rijkssubsidie voor het NiNsee volledig stopgezet. Dit is een uiterst pijnlijke samenloop van omstandigheden voor alle Nederlanders en voor de betrokken doelgroepen in het bijzonder. In het jaar 2013 wordt namelijk 150 jaar afschaffing Nederlandse slavernij herdacht en gevierd met bijzondere activiteiten door het hele land. Tevens is het tien jaar geleden dat het instituut haar deuren opende.

Toch geeft het NiNsee de strijd niet op. In 2008 adviseerde de Raad voor Cultuur al met klem op blijvende rijkssubsidie voor het NiNsee. Er wordt nu alles aan gedaan om een doorstart te maken voor 1 januari 2013. Het NiNsee heeft acht politieke partijen aangeschreven met het verzoek om het voortbestaan in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen op basis van het advies van de Raad voor Cultuur. “Het NiNsee richt zich op een onderwerp dat qua reikwijdte en belang ver uitstijgt boven het cultuurbeleid”, zo stond in het advies (zie bijlage). Bovendien wordt in andere Europese landen met een slavernijverleden al veel langer rijkssubsidie vrijgemaakt voor jaarlijkse herdenkingen, tentoonstellingen en wetenschappelijk onderzoek rond het slavernijverleden.

Zeven voormalige bewindslieden en vooraanstaande politici, Roger van Boxtel (D66), Ank Bijleveld-Schouten (CDA), Sybilla Dekker (VVD), Jette Klijnsma (PvdA), Medy van der Laan (D66), Rick van der Ploeg (PvdA)en Andre Rouvoet (Christenunie), hebben op 5 maart 2012 in een open brief een beroep gedaan op staatssecretaris Zijlstra om de beslissing tot beëindiging van de rijkssubsidie van het NiNsee te herzien.

Voor de doorstart is een brief en flyer naar alle kamerleden en politieke partijen gestuurd. Ook is de fractievoorzitters gevraagd de stopzetting van de subsidie controversieel te verklaren. Inmiddels heeft de achterban van het NiNsee een commissie gevormd om deze actie voort te zetten. De actiegroep staat onder leiding van Peter Richelieu (stichting Winsten 2000 Breda) en Owen Venloo (lobbyist en oud-kwartiermaker NiNsee).

Er wordt op alle fronten onderhandeld en actie gevoerd om de rijkssubsidie te behouden en in de tussentijd wordt nog steeds gezocht naar andere financiële middelen.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.