In het midden Minister Jim Hok. Links van de minister zitten van de Suralco: General Manager Ruben Halfhuid, Dhr. Allendi en Dhr. F. Welzijn. Aan de rechterkant van de minister zitten de Onderdirecteur Administratieve Diensten Mr. Edson Paal en beleidsadviseur Ir. Idries Taus

PARAMARIBO- Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen heeft vandaag de nieuwe General Manager van Suralco, Ir. Ruben Halfhuid, voor een kennismaking ontvangen.

De nieuwe Suralco topman is nu bijkans 2 weken in functie.  Hij gaf tijdens het gesprek aan, dat het in zijn streven  past om  in een win-win relatie te proberen de bauxiet/aluinaarde industrie voor Suriname te behouden.

Hij realiseert zich dat het bedrijf, net als de aluminiumindustrie, internationaal moeilijke tijden doormaakt, maar  hij zei ervan overtuigd te zijn dat de Suralco er wel doorheen komt. Zaken die het functioneren van het bedrijf bemoeilijken zijn met name de dalende aluminiumprijs tot USD1900 per ton en de stijgende olieprijzen. Binnenkort komt er een delegatie van de Alcoa naar Suriname die bovendien met de regering zal willen praten over de verdere samenwerking.

Minister Hok haalde enkele van de zaken aan, die momenteel op tafel liggen in de dialoog met het bedrijf. Onder meer de ontwikkeling van Nassau, de energietarieven en de kwestie van de stuwdam. De minister zei ervan overtuigd te zijn dat ook met de nieuwe directeur, de relatie met Suralco zich positief zal blijven ontwikkelen.

Er is afgesproken dat het maandelijks overleg met de energieleveranciers, waaronder Suralco, de EBS, Staatsolie en het ministerie, gecontinueerd zal worden evenals het tweewekelijks beraad tussen het Bauxiet Instituut Suriname en het bauxietbedrijf.

Tenslotte gaven zowelHok, als Suralco directeur Halfhuid aan er alles aan te zullen doen om de goede samenwerking te handhaven en waar mogelijk uit te breiden.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.