“Chocolate tree frog en de Red-tailed tetra”; dit zijn slechts twee van de nieuw ontdekte plant- en diersoorten in het Zuiden van Suriname. Conservation International Suriname organiseert de komende week een presentatie van het onderzoeksrapport waarin uitvoerig wordt uitgelicht en geïllustreerd welk natuurlijk kapitaal er zoal is gevonden.

Het boek: ‘A Rapid Biological Assessment of the Upper Palumeu River Watershed (Grensgebergte and Kasikasima) of Southeastern Suriname’ met daarin de onderzoeksresultaten zal gepresenteerd worden. Na een voorbereiding die al in 2011 startte, is er in de periode van 8 tot en met 29 maart 2012 veldonderzoek uitgevoerd in Zuid Suriname door Surinaamse en internationale wetenschappers. Vervolgens zijn deze gegevens verwerkt tot het boek die de onderzoeksresultaten weergeeft.

Conservation International Suriname publiceert met dit boek haar vierde rapport in negen jaar tijd en zal de resultaten ook internationaal bekend maken. Conservation International Suriname gelooft dat zij hiermee een bijdrage kan leveren aan de beeldvorming rondom Suriname als land dat rijk is aan biodiversiteit en steeds weer nieuwe input kan leveren voor de wetenschap. Het doen van onderzoek is een van de doelen van CI in Suriname omdat er over het algemeen onvoldoende informatie beschikbaar is van voorkomende ecosystemen, dieren en planten, vooral in dit gebied in het zuiden van Suriname. Deze informatie is een vereiste als je wil bepalen hoe je op een duurzame manier moet omgaan met de natuur.

Uit de bevindingen is gebleken dat er maar liefst 50 nieuwe plant- en diersoorten zijn ontdekt waaronder zeer unieke exemplaren zoals de “chocolate tree frog”. Bovendien blijkt dit gebied een belangrijke bron van vers water te zijn met als doeleinden voedsel, landbouw, drinkwater, transport, energievoorziening en recreatie voor 15.000 mensen die in het gebied woonachtig zijn.

Bovendien komt aan de orde dat Zuid-Suriname voor ons land wel eens de grootste waterbron zou kunnen zijn onder de geprogotiseerde klimaatsveranderingen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.