Dr. Jarbas Barbosa is dinsdag beëdigd als de nieuwe directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). Hij beloofde samen te werken met de lidstaten om een einde te maken aan de Covid-19 pandemie en ervoor te zorgen dat de gezondheidsstelsels in de regio sterker dan voorheen herstellen. Hij is woensdag 1 februari aangetreden.

“De landen in Amerika worden geconfronteerd met een complex epidemiologisch landschap, met het hardnekkige voortbestaan van overdraagbare ziekten, het risico van uitbraken en epidemieën, de opkomst van niet-overdraagbare ziekten, de schade veroorzaakt door verkeersongevallen en geweld, en de gevolgen van de klimaatverandering”, aldus Dr. Barbosa. “We hebben sterke, veerkrachtige gezondheidsstelsels nodig die alle essentiële volksgezondheidsfuncties adequaat kunnen uitvoeren.”

Dr. Barbosa, voorheen assistent-directeur bij PAHO, werd beëdigd tijdens een ceremonie in de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De Braziliaan dr. Barbosa, volgt dr. Carissa F. Etienne, van Dominica, op. 

“Nu ik deze functie overdraag en het stuur overgeef aan mijn gewaardeerde vriend en collega Jarbas, ben ik ervan overtuigd dat de toekomst van de organisatie in goede handen zal zijn, aangezien u in uw nieuwe functie uitzonderlijke technische expertise, scherpzinnige beleidsvormingsvaardigheden, samen met pragmatisme en wijsheid van uw vele jaren ervaring, opgedaan in uw thuisland Brazilië en internationaal, zult inbrengen”, zei uittredende directrice dr. Carissa F. Etienne.

Om de “aanzienlijke ongelijkheden tussen en binnen landen” aan te pakken en te zorgen voor herstel en paraatheid na de pandemie, zal dr. Barbosa zich tijdens zijn ambtstermijn concentreren op vijf strategische pijlers:

  • de pandemie beëindigen met de instrumenten waarover de landen beschikken, waaronder toezicht en vaccins
  • De uit de pandemie getrokken lessen toepassen om voorbereid te zijn op toekomstige noodsituaties op gezondheidsgebied.
  • Snelle en billijke toegang tot gezondheidsinnovaties garanderen voor alle landen in de regio.
  • Veerkrachtige nationale gezondheidsstelsels op te bouwen op basis van eerstelijnsgezondheidszorg
  • De capaciteit van PAHO te versterken om de lidstaten te helpen.

Barbosa: “Ik zal me er onvermoeibaar voor inzetten dat PAHO al zijn resultaten tot nu toe handhaaft, zichzelf bij elke stap vernieuwt, altijd netwerken opbouwt en werkt als een brug voor begrip, solidariteit en innovatie. De Covid-19 pandemie heeft het belang van universele gezondheid voor zowel het publiek als de staatshoofden als nooit tevoren onderstreept. We moeten deze aandacht dringend gebruiken om de gezondheidsstelsels te versterken, hardnekkige problemen en tekortkomingen aan te pakken en het recht op gezondheid van alle volkeren in onze regio te waarborgen.”

“Honderdtwintig jaar geleden stelden onze landen een alliantie voor om de gezondheid van onze volkeren te verbeteren en samen uitbraken en epidemieën het hoofd te bieden”, zei dr. Barbosa. 

“De droom van het pan-Amerikanisme. De droom dat solidariteit tussen de landen van Amerika een krachtige kracht is die het leven van onze volkeren kan verbeteren. We staan hier vandaag, 120 jaar later, aangemoedigd door deze dromen, die nog steeds springlevend zijn en ons blijven inspireren.”

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.