De containers op het schip. Een MINOV-delegatie oriënteert zich ter plekke.

PARAMARIBO- Een deel van de nieuwe leerboeken voor VOJ- en Vosscholen is zondagavond gearriveerd. Het gaat om 13 containers met leerboeken die bestemd zijn voor de 1ste klassen van de VOJ- en Vosscholen. Met acht Nederlandse uitgevers zijn contracten getekend. Er moeten nog boeken komen voor de overige leerjaren en het basisonderwijs.

Met een aantal van de uitgevers zijn over de aanpassing al contracten getekend. Vanaf het komend schooljaar zal van de vernieuwde lesmethodes gebruik worden gemaakt. Verwacht wordt dat de leerprestaties hierdoor verbeterd worden. Het gaat bij deze operatie om de vakken engels, aardrijkskunde, maatschappijleer, bedrijfseconomie, scheikunde en wiskunde.

Een voorselectie van de leermiddelen werd drie maanden terug op een leermiddelenbeurs aan leerkrachten van het VOJ- en VOS-onderwijs gepresenteerd. Het materiaal is bestudeerd en er werd aangegeven wat aan de Surinaamse situatie moest worden aangepast.. De leerkrachten zullen door de uitgevers getraind worden in het gebruik van de nieuwe lesmethodes.

Humphrey Berggraaf lid van de Taskforce noemt het een historisch moment. “Dit is de vrucht van een geestelijke revolutie”, beschreef hij het moment gisteravond op de haven. Na 50 jaar wordt zo een verregaande ingreep gepleegd in het onderwijs.

Distributie

Deze week wordt er al een aanvang met de landelijke distributie gemaakt, zodat de boeken op tijd en wel voor de aanvang van het nieuwe schooljaar ter plekke zijn. Door de “Commissie Vervanging Leermiddelen”, die belast is met de distributie zal contact met desbetreffende schooldirecteuren worden gemaakt, teneinde afspraken te maken voor de levering van de leermiddelen.

Er komt een ophaal- en distributieplan, waarbij de oude boeken uit de magazijnen van scholen gehaald moeten worden. De opgehaalde boeken en de oude voorraad van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zullen op milieuvriendelijke manier worden weggedaan.

Noodzaak vernieuwing

Meer dan 80% van de huidige leermiddelen is verouderd en niet meer te vinden bij de uitgever. Dit blijkt uit een overzicht van de verzamelde boekenlijsten van alle scholen op alle niveaus. Er is een groot tekort aan leerboeken en er wordt continu gekopieerd. In het onderwijs worden bar slechte kopieën van boeken gemaakt en als men hiermee doorgaat, kan de Staat miljoenenclaims verwachten van de uitgevers. Suriname zou in principe de leermiddelen zelf kunnen ontwikkelen, maar dit is geen simpele zaak. Methodeontwikkeling kost veel expertise, financiën en tijd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.