Naar aanleiding van de toenemende spanningen en geweld in Caracas betreuren de Nieuw Front (NF) partijen,  dat het zover heeft kunnen komen dat de politieke crisis is uitgemond in een aantal doden. NF maakt haar ernstige bezorgdheid kenbaar voor de gespannen situatie in Venezuela die begonnen is na de omstreden verkiezingsuitslag van vorig jaar April. Het NF doet een beroep op oppositie en regering in Venezuela om in goed overleg en dialoog naar een oplossing te zoeken omwille van rust en vrede in het land.

Het NF kan niet onverschillig blijven voor de aangekondigde maatregelen van de regering om het recht op protest aan banden te leggen. Zij dringt er bij de autoriteiten op aan om het recht op vrije meningsuiting en op vreedzaam betogen van alle Venezolanen, zoals vastgelegd in de grondwet van het land, te garanderen. Zij verzoekt de Venezolaanse autoriteiten de nodige maatregelen te nemen om het herstel van rust onder de burgerbevolking te bevorderen.

Het NF is er namelijk van overtuigd dat de huidige politieke crisis door middel van dialoog moet worden opgelost, en zij dringt er bij alle deelnemers aan het politieke leven, zonder uitzondering, op aan om zich te onthouden van iedere vorm van geweld.

NF doet ook een dringend beroep op regionale organisaties en instituten voor het openhouden en versterken van voldoende kanalen ten behoeve van het te voeren politieke dialoog tussen partijen in Venezuela teneinde de vrede en veiligheid in de regio te garanderen.

Front Mediaraad

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.