Op zaterdag 17 augustus jongstleden is er bij acclamatie een nieuw bestuur gekozen om de Landbouw en Veeteelt Coöperatie Paradise en omstreken G.A. (LAVECOPA) te leiden. De bestuursverkiezingen, waarbij het bestuur Jokhoe werd gekozen, vonden plaats op de muloschool Paradise onder toezicht van het onderdirectoraat Landbouw van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), vertegenwoordigd door door de heren Henk Panchoe, Ashween Ramdin (LLB) en Vincent Kenswiel.

De verkiezingscommissie werd bemand door een voorzitter en twee leden, te weten de heren Wikaash Jagmohansingh, Samioen Pontjosentono en Abhischak Kewal. Er werd èèn kandidatenlijst voor de bestuursverkiezing ingediend. Jokhoe werd ondersteund door de heren Roesdie Tobesari (ondervoorzitter), Chedijagan Soochit (secretaris), Krishnapersad Kewal (penningmeester) en Mahendre Parmessar (commissaris). Er werd ook een Commissie van Toezicht gekozen die bestaat uit de leden: lr. Narin Jawalapersad (voorzitter), Samson Padarath en Naveen Soerdjbalisingh.

Het doel en bedrijf van de Landbouw en Veeteelt Coöperatie Paradise en omstreken G.A. is:

a) Het behartigen en bevorderen van de stoffelijke belangen van haar leden;

b) samen te bundelen voor een planmatige en efficiënte productie;

c) de aan- en verkoop van levensmiddelen t.b.v. haar leden;

d) de aan- en verkoop van bedrijfs- en andere benodigdheden t.b.v. haar leden;

e) de verwerking van landbouwproducten;

f) de afzet van de producten van haar leden;

g) het beheren, exploiteren van de machinepark en het verlenen van machinediensten;

h) het verzorgen of doen verzorgen van scholing en voorlichting t.b.v. haar leden;

i) de spaarzin onder de leden te bevorderen en het verstrekken van kredieten aan de leden;

j) samen te werken met of deel te nemen in aanverwante bedrijven en verenigingen, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen;

k) alle andere wettige middelen, welke haar ter bereiking van het gestelde doel gewenst voorkomen.

Jokhoe feliciteerde in zijn eerste toespraak de totale Nickeriaanse gemeenschap, in het bijzonder een ieder die heeft bijgedragen in het behalen van deze mijlpaal in de geschiedenis van het district Nickerie. Hij sprak de hoop uit dat met deze organisatie de agrarische sector in Nickerie tot grotere hoogten gebracht zal worden.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.