Door Robin Rosario

NICKERIE – GFC Nieuws verneemt van haar correspondent in Nickerie dat districtscommissaris Wedperkash Joeloemsing van Nickerie graag ziet dat Nickerie ook na de festiviteiten van 25 november a.s. schoon blijft.

Het onderdirectoraat Openbaar Groen van het ministerie van OW en V zal in samenwerking met de milieupolitie erop toezien dat het ook gebeurt. Burgers zullen erop geattendeerd worden dat hun vuil in de tonnen gedeponeerd moeten worden en niet op straat. Wie zich niet aan de regels houdt, zal worden beboet.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.