Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsing van Nickerie wil dit jaar nog een openbare vuilophaaldienst uit de grond stampen voor het district. Hij trof een situatie aan bij zijn aantreden waarbij enkele particulieren op eigen initiatief vuil ophalen tegen betaling. De burgervader streeft naar gratis vuilophaal over het gehele district, net als in Paramaribo. “Ik houd er niet van om half werk te doen.” Het bedrag dat nu betaald wordt aan de particuliere vuilophalers is SRD 1,50 per zak vuil. De particulieren bestrijken echter niet geheel Nickerie, slechts 25% van de huishoudens. Het opgehaalde vuil wordt langs de rivier in brand gestoken en dat is volgens de burgervader onverantwoord. Tegen overlast door vliegen wordt er bespoten met een middel.

Vuil afkomstig van de overige huishoudens komt verkeerd terecht. Zo wordt er veel afval in open water, sluizen, kanalen en lozingen gegooid met alle negatieve gevolgen van dien. Bij de realisatie van een openbaar vuilophaalsysteem zullen de particuliere vuilophalers erbij betrokken worden. ‘Zij zullen in de gelegenheid gesteld worden om mee te dingen. Wij moeten er rekening mee houden dat zij ervaring hebben.’

Voorlopig zal dit jaar in Nieuw Nickerie, de Oostelijke Polders, de Westelijke Polders en Henar gestart worden met een openbare vuilophaaldienst. Op Wageningen wordt het vuil reeds geruime tijd opgehaald. Enkele dagen terug was een onderhoud tussen Joeloemsing en de onderdirecteur Vuilophaal van Openbare Werken gepland, maar dat werd afgelast vanwege het incident te Ornamibo. Een bulldozer heeft hier per ongeluk over een slapende man in een kartonnen doos gereden.

Asha Gajadien-Bhagwat

 

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.