Naar aanleiding van een artikel verschenen op GFC Nieuws en in een lokaal dagblad wenst de Pertjajah Luhur (PL) als volgt te reageren:

De schrijver van dit artikel, dhr. Hardeo Ramadhin, stelt zichzelf de vraag of Nickerianen zich gemakkelijk laten pakken door beloften gedaan door politieke partijen, met name de PL.

Wij zijn ervan overtuigd dat in de afgelopen jaren de PL op een respectabele, rechtmatige en eervolle manier haar naam en plaats heeft doen doordringen tot de Surinaamse gemeenschap, waaronder de groep Nickerianen die nu behoort tot haar achterban en degenen die de kracht van de partij erkennen, ondanks het feit dat zij een andere politieke kleur hebben.

Wij van de PL in het district Nickerie willen dhr. Ramadhin erop attenderen dat Nickerianen zich niet gemakkelijk laten pakken, maar nu bewust kiezen voor zekerheid. Deze zekerheid, hen geboden door de PL, hebben zij ten volle erkend. De Nickerianen weten dat de PL de enige partij is die vanaf dag één na de verkiezingen in 2010 en alle verkiezingen daarvóór direct heeft gewerkt in het district.

De Nickerianen weten dat de PL de enige partij is die een radio- en televisiestation bezit, waarmee zij dag en nacht met het volk in contact kan blijven. De Nickerianen weten dat de PL geen loze beloften doet voor stemmenvergaring, maar waar mogelijk in hun materiёle behoefte voldoet, omdat de partij sociaal van karakter is. Zie de volkswinkels, internaten en bejaardentehuizen die de partij heeft opgezet.

De PL is nog steeds de enige partij met een eigen partijcentrum in Nickerie om aan haar leden een tweede huis te bieden. Met nadruk wijzen wij er als PL op het niet als bedelachtig of lastig te ondervinden als onze achterban uit welk district dan ook, ongeacht de huidskleur, onze hulp inroept.

De PL komt – in tegenstelling tot sommige partijen – haar beloften altijd na. Dit is weer eens gebleken bij het opzetten van een agrarisch project in samenwerking met kleine landbouwers in Nickerie, waar minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij het officiёle startsein voor geeft in het weekend.

Dit project speelt goed in op ons streven de jeugd van Nickerie sociaal-economisch te versterken, aangezien het afgestudeerden van het Natin de mogelijkheid biedt hun eigen onderneming te kunnen opzetten.

Het uitdelen van Phagwa-pakketten in Nickerie, waar dhr. Ramadhin naar verwijst, moet allerminst worden beschouwd als een belediging toe naar onze broeders en zusters die het Hindoegeloof belijden. Integendeel wordt dit gedaan indachtig de harmonieuze relatie en de broederlijke eenheid die er bestaat tussen de belijders van de diverse religieuze groepen in Suriname.

Het is ook vanuit deze gedachtegang dat de PL-voorzitter Paul Salam Somohardjo, zelf een Moslim, de belofte zal nakomen die hij heeft gedaan aan kerkelijke voorgangers om hen te ondersteunen bij het maken van een bedevaartstocht naar Mekka.

Voorts betreuren wij het dat de dhr. Ramadhin verdeeldheid probeert te zaaien tussen onze hindoestaanse leden en zoals hij hen noemt, de “wong jowo” leden van de partij. In zijn artikel haalt hij een gesprek aan met de PL voorzitter, welke nooit heeft plaatsgehad, dus bezijdens de waarheid is.

Wij voelen ons gezegend als PL’ers met een nationaal denkvermogen, waardoor wij een ieder als Surinamer beschouwen. Ook de “wong jowo’s” zoals dhr. Ramadhin ze noemt.

Dilipkumar Chitan, gekozen DNA lid, onderminister Abigail Lie A Kwie en voormalig parlementarier Sandra Lee zijn schoolvoorbeelden van ons nationaal denken. Wij nodigen dhr. Ramadhin uit bij de dagelijkse spreekuren van de voorzitter om zich ervan te overtuigen dat deze niet alleen worden bezocht door “wong Jowos”.

De PL heeft een niet weg te denken bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname, tijdens deelname aan zowel de vorige als de huidige regering. Het asfalteren van wegen, verhoging van de aov en kinderbijslag, het uitgeven van gronden aan personen die daarop jaren hebben gewacht, elke nieuwe EBS-paal en waterleiding voor gebieden die dit nooit hebben gekend, vormen slechts een greep uit een zeer lange reeks.

Sinds 2000 is er daadwerkelijk vooruitgang in Suriname te merken. De staatskas was leeg, maar mede dankzij een prudent economisch beleid die mede door de PL tot stand is gekomen, is Suriname in rustiger vaarwater beland.

Tot slot hopen wij dhr. Ramadhin hiermee op het juiste spoor te hebben geholpen, maar zullen zijn kritische noten evenwel aangrijpen voor het identificeren van verbeterpunten die ons in staat moeten stellen de dienstverlening aan land en volk op een hoger niveau te brengen.

Soetimin Marsidih

DNA-lid PL/Nickerie

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.