Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is blijkens haar begroting voor het dienstjaar 2019 voornemens om activiteiten uit te voeren ter ontwikkeling en benutting van hernieuwbare energiebronnen. Met deze energiebronnen zal in het bijzonder het binnenland van elektriciteit worden voorzien. Met de uitvoering van deze beleidsmaatregel is ook het zogenaamde “local contribution” (overheidsbijdrage) van het project “Development of Renewable Energy, Energy…

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.