PARAMARIBO- Morgen organiseert het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een “Stakeholder” bijeenkomst in de banquethal van Hotel Torarica. De vergadering van belanghebbenden zal een zogenaamde “Green Paper”, die de grondslag zal vormen van een definitieve energiebeleid in ons land, bespreken.

Het concept “Green Paper” is ontwikkeld in het kader van het door de IDB gefinancierde project “Support to the Institutional and Operational Strenghtening of the Energy Sector” en beoogt een aanzet te geven tot de ordening van de energie sector in ons land.

De gefaseerde verstrekking door de IDB van een lening (Policy Based Loan) aan de Surinaamse Regering is direct gerelateerd aan de voortgang van dit ondersteuningsproject. De regering heeft de IDB inmiddels gevraagd om de 1e tranche van deze lening vóór het eind van dit jaar over te maken. De geformaliseerde “Green Paper”  is één van de vereisten voor de honorering van dit verzoek.

Deze meeting beoogt middels gedachten wisseling de inzichten onder de “stakeholders” te rationaliseren.

Er is een team van zes deskundigen die dit proces helpt begeleiden en sturen. Het intensieve programma van deze dag zal worden geleid door Ing. R.Yang. De Consultants D.Lachman MSc en Ir. M. Kopinsky en de Docent Dr.Ir. R. Nannan zullen elk een inleiding verzorgen.

Naast de bovengenoemde personen zijn ook de heren  Ir. L. Boksteen en Ir.R. Sidin deel van het team. De onderwerpen die door de sprekers worden behandelt hebben betrekking op de aspecten energie zekerheid, wet en regelgeving ook zal de inhoudelijke van dit concept “Green Paper” worden gepresenteerd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.