GFC NIEUWSREDACTIE- Minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname zegt dat hij mogelijkheden bekijkt om de tarieven van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) omlaag te krijgen.

Indien het lukt dan zal dit echter geen significante daling van de elektriciteitsrekening tot gevolg hebben.

Diverse actoren en ook de samenleving klagen over de verhoogde tarieven van de EBS. Vandaag buigt het Surinaamse parlement zich wederom over de verhoging van de EBS-tarieven.

In juli 2021 keurde de regering de staatsbesluiten, die de introductie van een nieuwe tarievenmethodologie en nieuwe elektriciteitstarieven mogelijk maken.

Op een vorig besluit van de regering dat op 9 juni 2021 werd gepresenteerd aan de samenleving, was er echter vanuit de samenleving veel kritiek. De regering heeft hiernaar geluisterd en scenario’s om te geraken tot lagere tarieven verder onderzocht en uitgewerkt.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het initiële voorstel zijn:

De subsidiebedragen zijn conform deze wijzigingen ook aangepast. De regering blijft circa 26% van de totale energiekosten subsidiëren. Circa 30% van alle huishoudens zal nooit meer dan SRD 50 per maand hoeven te betalen.

De berekening van de maandrekening onder de nieuwe tarieven kan worden gedaan met behulp van deze tarievencalculator op de website van de EBS.

Naast de nieuwe tarieven buigt de regering zich thans over de herstructurering van de energiesector. Dit houdt onder andere in een doorlichting van de EBS en het ontwikkelen van een herstructureringsplan voor het bedrijf.

De introductie van een nieuwe tarievenmethodologie met gefaseerde afbouw van de overheidssubsidie is dus niet het einde, maar juist het begin van het proces van gezondmaking van de energievoorzieningssector, werd toen aangevoerd.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.