De aanwezigen van l. naar r.: Kapitein Ramses Kajoeramare (Parlementarier), Jan Coemelck (lid van de Vlaamsche Mij. voor Watervoorziening (VMW) in België) en Ir. Ivan Wormer, diensthoofd Dienst Water Voorziening.

PARAMARIBO- Het dorp Galibi dat bijkans 800 inwoners telt kan voor het eerst vanaf de afgelopen week beschikken over voldoende en kwalitatief drinkwater uit de kraan. De Dienst Watervoorziening van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft  5 nieuwe waterbronnen met een totale watercapaciteit van70 m3/uur aangeboord en gezorgd voor 194 huisaansluitingen.

Dit project wordt in samenwerking gedaan tussen het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland(FOB). Het is de taak van het Ministerie om overal in het land goede drinkwatervoorziening te brengen.

Daarom was vanaf het eerste moment toen een jaar geleden de SFOB het ministerie benaderde duidelijk dat  alle ondersteuning geboden moest worden om het project goed af te ronden, zegt directeur Idries Taus  van Natuurlijke Hulpbronnen.

Verder geeft hij aan dat sinds  mensen heugenis er op Galibi wordt gewerkt met eenvoudige waterputten zgn septic tanks. Het is dankzij de doorzetting en het inzicht van de Dienst Watervoorziening dat er binnen de kortste keren er op Galibi voldoende drinkwater van goede kwaliteit is gevonden, waarna 5 bronnen zijn geboord.

Om water voor consumptie geschikt te maken moet het worden gezuiverd. Het zuiveringsstation is aangelegd door  Belgische deskundigen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening(VMW).  Hieraan hebben vele medewerkers van Dienst Watervoorziening(DWV) geholpen en zij hebben ook gezorgd voor het aanleggen van een ruw-water transportsysteem, die het gevonden ruw-water transporteert naar het zuiveringsstation.

Links Kapitein Pane en rechts Kapitein Ramses Kajoeramare schenken als leiders van het dorp Galibi de eerste cup aan schoon drinkwater aan moeder Aarde

Kapitein Ramses Kajoeramare van Galibi, tevens Parlementarier(Megacombinatie NDP) van het district Marowijne vind dit een geweldig moment voor het dorp. Hij heeft al geruime tijd achter dit project gezeten en zegt dat het wachten de moeite heeft geloond. Met deze ontwikkeling ziet hij een goede toekomst van het dorp tegemoet en geeft aan blij te zijn dat het project nog in deze regeerperiode is afgerond.

De Dienst Watervoorziening(DWV) heeft het management en onderhoud van het systeem volledig onder haar beheer. Verder is heel belangrijk dat een ieder die watervoorzienings projecten in het binnenland ontwikkelt dit in een vroeg stadium in volledig overleg met het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen doet.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.