PARAMARIBO – De oppositionele Nieuw Front (NF) fractie in de Nationale Assemblee (DNA) zal niet meewerken aan de totstandkoming van een Waarheidscommissie, zoals aangegeven is in de onlangs gewijzigde amnestiewet 1989.1992/2012.

In een aan GFC Nieuws verzonden persbericht wordt de volgende toelichting gegeven op dit besluit: De Nieuw Front fractie in de Nationale Assemblee wenst naar aanleiding van het agendapunt op de Huishoudelijke Vergadering van donderdag 19 april 2012: “Bespreking (eventueel verkiezing commissie) ter voorbereiding van een ontwerpwet houdende instelling van een Waarheidscommissie”, het volgende aan de totale gemeenschap kenbaar te maken. Gezien het feit dat:

- deze beoogde Waarheidscommissie voortvloeit uit een amnestiewet, welke in strijd is met de Grondwet van de Republiek Suriname en geldende Internationale Verdragen;

- deze wet en haar gevolgen in het concreet geval van 8 decembermoorden ter toetsing ligt in de handen van de rechterlijke macht;

- dat deze aangelegenheid van de 8 decembermoorden ter beoordeling bij de rechter ligt;

- de Grondwet dwingend voorschrijft dat elke inmenging in zaken bij de rechter aanhangig verboden is;

- de gevoelens zoals hedenochtend kenbaar gemaakt door o.a. de nabestaanden en de Organisatie van Gerechtigheid en Vrede;

- de internationaal afkeurende reacties en de brede maatschappelijke protesten tegen deze wet.

Heeft besloten om niet mee te gaan met de coalitie op dit pad en daarom niet te participeren in de bovenbedoelde commissie en haar werkzaamheden. Het Nieuw Front zal alle haar ter dienste staande democratische middelen aanwenden om de rechtstaat te behouden en te garanderen voor een leefbaar Suriname.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.