Door Johan Donner

PARAMARIBO – Het Nieuw-Front voor Democratie en Ontwikkeling (NF) heeft ‘het gevoel dat vanuit de coalitionele zijde bewust op erg misleidende wijze het volk een rad voor de ogen wordt gedraaid’, naar aanleiding van de uitnodiging voor een gesprek met Europarlementariërs.

Uit een aan GFC verzonden verklaring staat dat ‘opmerkingen alsof de oppositie het ontwikkelingsbeleid van deze regering wenst te frustreren met dit gesprek vals en ongegrond zijn. Er is in feite niets nieuws gezegd. De NF fractie maakte wederom hard dat de gewijzigde amnestiewet 2012 een nietige wet is. Deze wet is naar de mening van de NF fractie tot stand gekomen door misbruik van wetgevende bevoegdheid door de coalitie, met vertrapping van de Grondwet en Internationaal Recht’.

‘Het is duidelijk dat voor sommigen in onze samenleving het toekennen van oppergezag aan inhoudloze kretologie in plaats van debat op goed nivo, een kwestie is van politieke overleving’ stelt het Nieuw Front verder.

‘De oppositie zal haar beleid om steeds informatie te verschaffen aan zowel nationale als internationale organisaties, gevraagd en ongevraagd, onverkort voort zetten’, vermeld de NF verklaring ten slotte.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.