PARAMARIBO- Het Nieuw Front heeft eerder deze week een brief geschreven aan de Inter-Parlementaire Unie (IPU) en het instituut breedvoerig geïnformeerd over de omstreden amnestiewet die op 5 april 2012 is aangenomen.

In de brief laat de oppositionele fractie weten, dat het parlement hiermee zijn macht heeft misbruik door een wet aan te nemen die een grote spanning legt op alle groepen in de maatschappij. Het NF vraagt de IPU de brief voor te leggen aan de commissie mensenrechten zodat deze zich over de kwestie kan uitspreken.

Gewezen wordt op het feit dat er protesten zijn geweest tegen de handeling van de meerderheid van De Nationale Assemblee om de wet niet in behandeling te nemen. De oppositiefractie laat in haar schrijven de ontwikkeling vanaf 8 december 1982 de revue passeren. Daarbij werden 15 vooraanstaande burgers uit hun bed gelicht en zonder enige vorm van rechtsproces doodgeschoten.

De daders van deze slachtingen zijn, doordat de veelbesproken wet is aangenomen, tot onschuldigen verklaard.De brief is aan de IPU in Zwitserland, is getekend door R.Randjietsingh, G.Castelen, W.Jessurun, R.Venetiaan, R.Wijdenbosch, Ch.Santhoki, A.Gajadien, G.Kandhai, A.Tjin-A-Tsoi, M.Rathipal, M.Jogi, P.Kensenhuis.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.