Jan Gajentaan

Alles wijst erop dat de Nederlandse verkiezingen van 12 september a.s. zullen leiden tot een terugkeer van het politieke midden, vertelt politiek analist Jan Gajentaan vanuit Nederland aan GFC Nieuws. “Uitgaande van de peilingen, kunnen we er vanuit gaan dat er niet een rechtse meerderheid zal komen en ook niet een linkse meerderheid. Ook de populistische partijen op de flanken, de SP en de PVV, zijn de laatste weken ver teruggezakt in de peilingen”, analyseert Gajentaan.

Volgens Gajentaan begint de gemiddelde Nederlandse kiezer het populistische geluid moe te worden. “We hebben Pim Fortuyn gehad, Rita Verdonk en daarna Geert Wilders. Alle drie hebben ze sterk ingespeeld op onderbuik gevoelens en de angst voor immigranten. Maar concrete oplossingen hebben ze niet geboden. Het was vaak een kwestie van veel geschreeuw, maar weinig wol”.

Volgens Gajentaan moeten echte oplossingen uit het politieke midden komen. “Dat geldt zowel voor de problemen op het vlak van immigratie en integratie als voor de schuldencrisis en de Euro-problematiek. Als je economisch een links, socialistisch beleid voert waarbij de overheidsuitgaven sterk oplopen, maken de kapitaalmarkten daar binnen een jaar gehakt van. Maar een te rechts beleid waar alleen de rijken van profiteren zal niet  gepikt worden door de bevolking, die het momenteel zwaar heeft door de crisis. Daarom moet de oplossing meestal komen uit het midden”.

“De gedoodverfde winnaar van deze verkiezingen, Emile Roemer van de SP, is sterk teruggevallen. Hij acteerde niet al te sterk tijdens de verkiezingsdebatten en het programma van de SP bleek nogal wat zwaktes te bevatten bij de doorrekening van het CPB. Roemer had daar niet echt een antwoord op. Diederik Samsom van de PvdA heeft daar sterk van geprofiteerd, ook omdat hij tot nu toe alle grote debatten gewonnen heeft. De grote vraag is nu, of de VVD dan wel de PvdA  de grootste partij zal worden. Ze staan samen aan kop in de peilingen”, vertelt Gajentaan.

Volgens de analist is de kans groot dat er weer een “paarse” regering geformeerd zal worden, dat is een coalitie bestaande uit PvdA en VVD, aangevuld met andere enkele partijen zoals D’66, GroenLinks en Christen Unie. “Maar er zijn ook andere varianten mogelijk, waarbij het CDA of de SP in de regering komen. Dat moet afgewacht worden en uiteraard zal de verkiezingsuitslag daar de leidraad bij vormen”.

Tot slot merkt Gajentaan op dat Geert Wilders de grote verliezer lijkt te worden van deze verkiezingen, die hij zelf had afgedwongen door de huidige coalitie ten val te brengen. “In de peilingen staat hij op een groot verlies. Zelfs als hij toch nog een goede uitslag weet te behalen, zal hij niet terugkeren als regeringspartner. Vrijwel alle partijen hebben dat uitgesloten”, aldus Jan Gajentaan.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.