De Nederlandse economie loopt steeds verder achteruit en de kritiek op premier Rutte is groeiende. Opvallend is dat zelfs fervente VVD’ers de laatste tijd geen goed woord meer over hebben voor het kabinet Rutte 2.

In eerdere artikelen heb ik gewezen op de schadelijke effecten van de Euro als gemeenschappelijke munt. Het gebrek aan monetaire flexibiliteit leidt tot lagere groei en minder consumptie in de Eurozone. Maar ook binnen de Eurozone zelf is Nederland nu één van de slechtst presterende economieën, terwijl het land voorheen tot de koplopers behoorde. Daarnaast kampt Nederland met erg hoge hypotheekschulden.

In hun wekelijkse column in De Telegraaf geven de economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg (beide PvdA) een opsomming van redenen waarom de Nederlandse economie momenteel achteruit holt. Zij roepen het kabinet Rutte op om het roer drastisch om te gooien. De belangrijkste redenen voor het falende economische beleid van Nederland zijn volgens Vermeend en Van der Ploeg de volgende:

• Nederland kende de afgelopen tien jaar vijf verschillende regeringen en had geen eenduidige visie op noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het pensioenstelsel. Eenmaal ingezette hervormingen werden vaak weer afgezwakt of teruggedraaid. Door dit zigzagbeleid is een vertrouwenscrisis ontstaan;

• Het beleid van de afgelopen jaren had een eenzijdige focus op bezuinigen op de overheidsuitgaven en nauwelijks aandacht voor het stimuleren van groei;

• Het enorme bezuinigingspakket van het kabinet Rutte 2 (50 miljard Euro) wordt te snel doorgevoerd en daarbij worden de lasten van burgers en bedrijven te veel verzwaard, waardoor de economie in een wurggreep wordt gehouden en de werkloosheid oploopt;

• Ondanks de bezuinigingen is de collectieve sector van Nederland in de afgelopen 10 jaar gestegen van ca. 45% van het BBP tot ca. 50% van het BBP. Deze toename zit hem vooral in ongecontroleerde stijgingen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, waarvoor burgers en bedrijven de prijs betalen.

Volgens Vermeend en Van der Ploeg is het zo dat er wel degelijk bezuinigd moet worden om de collectieve sector weer binnen normale proporties te krijgen. Maar er zal slimmer bezuinigd moeten worden dan nu het geval is en de koopkracht van burgers moet snel hersteld worden.

De beide PvdA-economen wijzen erop dat in succesvolle landen de economie gestimuleerd wordt door een mix van economische hervormingen, slimme overheidsmaatregelen om de groei aan te jagen (zoals investeren in innovatie en infrastructuur) en noodzakelijke bezuinigingen op onproductieve overheidsuitgaven. Tijdelijk het overheidstekort laten oplopen is toelaatbaar, mits het geld dan geïnvesteerd wordt in productieve zaken die de economische groei bevorderen.

Jan Gajentaan

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.