door Jason Pinas

PARAMARIBO — Surinaamse autoriteiten hebben de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan formeel nog niet geïnformeerd over de bedenkelijke uitzetting van de Nederlandse staatsburger Regita ‘Asawini’ Edenburg. Dat heeft de diplomaat vrijdag benadrukt tegenover journalisten.

Volgens hem tast de ambassade “in zekere zin” nog altijd in het duister over dit vraagstuk. “Wij kregen via de media – en niet via de Surinaamse autoriteiten – te horen dat mevrouw Edenburg zou zijn opgepakt en in detentie zou zijn genomen. We kregen te horen dat ze op het politiebureau Geyersvlijt zat”, legt Van der Zwan uit.

“Ik ben verbaasd dat Suriname niet volgens het Verdrag van Wenen heeft gehandeld”

Volgens hem heeft de Nederlandse ambassade tot twee keer toe geprobeerd Edenburg te bezoeken in de gevangenis. “Toen wij daar kwamen de tweede keer bleek dat ze was verdwenen. Ze was meegenomen door de justitiële autoriteiten en met onbekende bestemming vertrokken”, onderstreept de ambassadeur.

Hij heeft op basis daarvan meteen een schrijven gericht aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) om opheldering te vragen over met name de verblijfplaats van de activiste. “Toen bleek ons achteraf dat ze in Cayenne zat onder begeleiding van Surinaamse politieambtenaren. Ook dat hebben wij niet via de officiële kanalen gehoord. Die hele gang van zaken heeft ons eerlijk gezegd bevreemd.”

Verdrag van Wenen

Van der Zwan wijst erop dat volgens het Verdrag van Wenen de Nederlandse ambassade officieel op de hoogte moest worden gesteld en ook de gelegenheid moest hebben gekregen om Edenburg te bezoeken en normale consulaire diensten te verlenen. “Dat is in dit geval niet gebeurd. Ik ben verbaasd dat Suriname niet volgens het Verdrag van Wenen heeft gehandeld.”

Van minister Ramdin en diens collega Kenneth Amoksi van Justitie en Politie kreeg de ambassadeur mondeling te horen dat de mensenrechtenactivist wordt verdacht van staatsgevaarlijke activiteiten. Hoewel de diplomaat middels een officieel schrijven heeft gevraagd om meer duidelijkheid in deze kwestie is er tot op dit moment geen informatie verstrekt vanuit de Surinaamse autoriteiten. Van der Zwan: “Ik heb geen stukken gekregen. Tot de dag van vandaag niet.”

Dit bericht is afkomstig van de Ware Tijd. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.