Dit is een bericht van GFC Nieuws

GFC NIEUWSREDACTIE- De 27 – jarige vrouw uit Suriname die onlangs in het nieuws kwam omdat ze haar vijfde kind verwacht, heeft vanuit Nederland een aantal verzoeken gekregen om na de bevalling haar baby ter adoptie af te staan. Klik hier voor bericht.

Een echtpaar dat zelf geen kinderen kan krijgen nam contact op en vroeg of het mogelijk is een proces in werking te brengen om het kindje te adopteren.

Zij willen alvast alle kosten die verband houden met de prenatale en postnatale zorg op zich nemen.

Ongeveer dezelfde suggestie deed een ander kinderloos koppel uit dat land dat eventueel ook de broers en zussen van het ongeboren kind in hun gezin willen opnemen.

Ook uit Suriname werd er hulp aangeboden. Onder anderen door een medewerker van het S’ Lands hospitaal die zegt de moeder te willen begeleiden indien ze gesteriliseerd wenst te worden.

De 20- plusser wordt verweten te veel kinderen ter wereld te brengen terwijl zij niet in staat is de kleintjes te verzorgen en op te voeden.

Ze laat de zorg steeds over aan haar familie, merendeels haar moeder die te kampen heeft met diabetesgerelateerde gezondheidsklachten.

Om die reden werd ze door haar grootvader en oom tot de orde geroepen.

Er zijn afspraken gemaakt met de moeder dat ze niet meer zwanger mag raken, anders zal de familie haar verstoten.

In een korte reactie zegt een lid van de familie aan GFC Nieuws, niet open te staan voor hulp – en adoptieverzoeken.

“Wij lossen onze problemen zelf op in familieverband. Het komt allemaal wel goed”, is de uitleg.

Foto ter illustratie.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.