De Nationale Democratische Partij (NDP) feliciteert de totale Surinaamse Natie met de Dag der Marrons, in het bijzonder de Marron Volkeren. Vandaag, woensdag 10 oktober 2018 markeert het momentum dat 258 jaren geleden de voorouders van onze Marron broeders en zusters van het binnenland, na een heldhaftige en moedige strijd het eerste vredesverdrag op 10 oktober 1760 tekenden met de koloniale heersers. Dit eerste vredesverdrag werd getekend met de N’Dyuka’s.

De NDP erkent de onvermoeibare strijd die gevoerd is door de Marrons tegen de wrede kolonisten. Overtuigd vanuit het gegeven dat waardigheid en vrijheid het hoogste goed van de mens zijn, zijn er vanuit de voorouders van deze bijzonder veerkrachtige groep Surinamers succesvol gestreden tegen de inhumane Koloniale Orde.

De NDP beklemtoont eenstemmig met haar voorzitter tevens president van de Republiek Suriname, D.D. Bouterse, dat hetgeen verworven is middels de offers van bloed, zweet en tranen van onze voorouders gekoesterd en ingezet moet worden ter verdere verheffing van ons land.

Het zijn tijden als deze dat wij als natie moeten terug grijpen naar de waarden die aan ons zijn overgedragen. Deze waarden moeten ons in staat stellen om de gemeenschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te kunnen.

De nazaten van de moedige strijders en triomfators uit eerder genoemde tijd, de huidige Marrons, als etnische groep van Suriname, hebben in verschillende tijden en op velerlei manieren gedemonstreerd over ongeëvenaarde weerstandsvermogen te beschikken. Deze immateriële rijkdom komt goed van pas in deze fase van herstel van Suriname’s economie in het algemeen, en het overbruggen van de collectieve uitdagingen van de Marron groep in het bijzonder. Kortom, Marrons hebben door de jaren heen getoond over elasticiteit en doorzettingsvermogen te beschikken welke belangrijke waarden zijn die een maatschappij nodig heeft om tot ontwikkeling te worden gebracht.

De dag der Marrons is een belangrijk moment om personen die in de emancipatie- en vrijheidsstrijd van het volk van het binnenland zich onbaatzuchtig hebben ingezet – waarbij sommigen zelfs het leven hebben gelaten – te gedenken. We denken ondermeer aan Boston Bendt (Adyáko Benti Bastion), Jaja Dande, Baron, Boni en Joli Coeur.
Uit de recentere geschiedenis kan ondubbelzinnig gesteld worden dat Da Matodja Gazon een van de grotere zonen uit de Marrongroep is die deze natie op het gebied van visionair leiderschap heeft voortgebracht.

De NDP is ervan overtuigd dat zelfs in het binnenland van vandaag de levensfilosofie en nalatenschap van deze leider invloed heeft op de verdere ontwikkeling van de diverse Marron volkeren.

De NDP als grootste regeringspartij is zich bewust van de uitdagingen welke het volk van het binnenland testen. De NDP zal zich onverminderd blijven inzetten voor de verder groei, ontwikkeling en emancipatie van Marrons. Zo is de partij overtuigd dat in de naaste toekomst de grondenrechten van tribale volkeren formeel gewaarborgd zullen worden.

Het is immers het gedachte goed van Bouterse geweest die, in zijn ijver om een rechtvaardige gemeenschap te creëren voor iedereen, zich heeft ingezet voor de emancipatie van de volkeren in het binnenland door onder andere het politiek isolement van het achterland op te heffen.

Samen met de duizenden Marrons die deel uitmaken van de structuren van de NDP wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van Suriname in het algemeen en het binnenland in het bijzonder.

Meke Gadu belesi wi (Busi) Kondee!

De Nationale Democratische Partij

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.