INGEZONDEN- Politici van de NDP die zich hebben schuldig gemaakt aan diefstal van staatsgelden mogen nooit meer hoge politieke functies in Suriname bekleden en zich dus ook niet meer verkiesbaar stellen. Als er diefstal bewezen is, president Santokhi heeft het vaker openlijk beweerd, moeten daaraan levenslange sancties worden verbonden. Er zou zo snel mogelijk een speciale wet in DNA moeten worden aangenomen die het mogelijk maakt dat zij zich voor de rest van hun leven niet meer verkiesbaar mogen stellen voor een parlementszetel. Ze mogen ook geen ministerspost, directeurspost, ambassadeursbetrekking of andere hoge ambtelijke positie krijgen. Het is al erg

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.