Tot onze teleurstelling hebben we wederom kennis moeten nemen van een volgende stap in de constante demonisering door Nederlands zogenaamde “fatsoenlijke bronnen” van de persoon Desiré Delano Bouterse, President van de Republiek Suriname, zo staat in een persbericht van de NDP-Nederland.

Het bericht gaat als volgt verder. We refereren hierbij aan de artikelen met als titel Naam Bouterse in drugsdossier en Bouterse in drugsdossier OM van zondag 16 september jongstleden.

De teleurstelling is groter als blijkt dat de berichtgeving op onder andere NOS en de Telegraaf gebaseerd blijkt te zijn op onvolledige en onduidelijke bronnen. Dat dergelijke “nieuws” bronnen overgaan tot het niet alleen vermelden van een verondersteld feit, maar deze weten op te kloppen tot een sensatieverhaal is hoogst onfatsoenlijk. Zeker wanneer er en passé enkele verdachtmakingen richting een democratisch gekozen staatshoofd worden geuit.

In elk ander geval Frankrijk, USA, Duitsland, Spanje, Zuid Afrika zijn de opdrachten (ook voor de media) duidelijk in die zin dat er geen onnodige politieke rellen veroorzaakt dienen te worden en al helemaal niet op basis van eenzijdige en onevenwichtige informatie.

Welnu het Suriname betreft zien we de media van haar slechtste kant. We vragen ons af wat de doelstelling van het voornoemde bericht geweest is, daar het niet het informeren van het publiek kan betreffen simpelweg omdat er geen bruikbare informatie gepresenteerd werd.

NDP Nederland roept de media op omzichtig te werk te gaan bij haar berichtgeving over het staatshoofd van de Republiek Suriname. Niet alleen de persoon Bouterse wordt onnodig leed aangedaan, de totale bevolking van Suriname wordt internationaal gelasterd.

We sluiten ons verder aan bij de reactie van Advocaat Inez Wezski en kijken uit naar een officieel statement van het OM waarbij formeel wordt aangegeven dat de heer Bouterse geen verdachte is in de zaak, meldt de partijafdeling  uit Nederland tot slot.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.