De NDP-fractie heeft in een brief aan assembleevoorzitter Marinus Bee haar beklag gedaan over de gang van zaken tijdens openbare vergaderingen. Volgens fractieleider Rabin Parmessar wordt in strijd gehandeld met het Reglement van Orde, de gebruikelijke procedures en conventies van het parlement.  In de brief worden verschillende voorbeelden aangehaald waar de leiding van het parlement […]

Dit bericht is afkomstig van Suriname Nieuws Magazine. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.