Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Nazorgfase KBS operatie Ornamibo

De afgelopen week vond de evaluatie en nazorg plaats van operatie Ornamibo. Er zijn hierbij ongeveer 2 kilometers aan toevoer- en persslangen, andere watervoerende armaturen en materiaal gereinigd, nabij de oevers van Smalkaden te Paranam.

Een 130 tal personeelsleden dat was ingezet tijdens deze operatie zal door tussenkomst van het ministerie van Volksgezondheid een gezondheidsscreening ondergaan.

Omstreeks 08:00 uur zaterdag werd wederom melding gedaan van enige rookontwikkeling op de vuilstortplaats. De brandweer van post Toekomstweg was binnen 15 minuten ter plaatse en heeft de situatie binnen vier uren samen met de lokale operators van grondverzetmachines kunnen neutraliseren.

Intussen heeft het KBS een actieplan voor goedkeuring bij de desbetreffende autoriteiten ingediend. Dit plan moet op korte termijn erin resulteren dat branden op de vuilstortplaats worden voorkomen en in het uiterste geval tot een minimum worden beperkt.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.