“Was will das Weib”, vroeg Freud (1856 – 1939) zich een eeuw geleden af. “Hoe ver is het feminisme met haar emancipatie?” in Suriname vraag ik mij nu af. Freud is een geniale psycholoog geweest, bekend als grondlegger van de psychoanalyse. Ik ben zeer verheugd dat soms goedhartige leden van andere etnische groepen het opnemen voor een niet tot hun groep behorende etniciteit wanneer haat wordt gezaaid, een etnische groep wordt beledigd en of anderszins weggezet.

Dit getuigt onder andere van hoge beschaving, intellectuele grootheid en of medemenselijkheid omdat rassenhaat vaak aanleiding is geweest voor menige onrust die tot grote onlust en of oorlog heeft geleid. Wat velen niet weten is dat bijvoorbeeld haatzaaien, mensen opzettelijk beledigen en of anderszins beschadigen met smaad en laster ernstige strafbare feiten opleveren.

Wanneer individuen of groepen worden beledigd met liedjes en of films die haatzaaien, kunnen zij naar de rechter stappen en een procedure beginnen. Dit is – voor zover mij bekend – nog nooit gebeurd in Suriname wellicht door de aard, tolerantie en of beschavingsgeschiedenis van bepaalde groepen.

Al eeuwenlang beledigt de ene groep de andere, en maakt de politiek daar handig gebruik van in ons land. Soms wordt dit afgrijselijk genoeg ook nog gestimuleerd door bepaalde personen uit politieke partijen. Gelukkig zijn er nu leiders gekozen (ik ken de meesten ook goed) die willen afrekenen met het bespotten van etnische groepen.

Elk mens hoort in zijn waarde gelaten te worden, en dat is zeker belangrijk bij een proces als natievorming. Ook het proces van de emancipatie van de vrouw gaat heel moeizaam in Suriname. Wij moeten echter meer geduld hebben, vind ik!

Wegkijken

Als een persoon van een bepaalde groep beledigd en of vernederd wordt, kijkt de andere – niet tot die groep behorende persoon – vaak de andere kant op. Op macroniveau gebeurt dit menigmaal ook! Daardoor komen wij meestal geen stap dichter bij elkaar. Waar men op mikt, zijn de goedkope conflictueuze liefdesrelaties zonder enige diepgang en acceptatie van partijen. Het probleem van de overheersing door de Neger (Creool) is voldoende beschreven door mij en andere wetenschappers.

Sommige culturen in ons land worden serieus bedreigd als men rustig achterover blijft leunen. Als u hieromtrent meer wilt lezen, verwijs ik u naar de voorradige litteratuur. Het is beslist een serieus probleem aan het worden in Suriname, en kennelijk ook in Nederland omdat constant een bepaalde etnische groep wordt gekleineerd en of belachelijk gemaakt zonder dat hierop voldoende krachtig wordt gereageerd.

Overigens is het niet goed om altijd te zwijgen hoewel dit soms een tactvolle middel kan zijn om onrecht te bestrijden. Belachelijk makende momenten heb ik bijvoorbeeld gezien in de shows bij de travestiet Jorgen Raymann. Dat hij als “kotomisi” gekleed wil gaan, begrijp ik niet omdat er zoveel andere mooie klederdrachten zijn in Suriname om de eenheidsgedachte te vertolken.

Hij wisselt door de dominantie die hij wellicht van een bepaalde etnische groep wil uitstralen niet van klederdracht. Het valt mij ook op dat hij weinig prominente leden van de multiculturele Surinaamse groep aankondigt in zijn programma’s. Deze shows zijn ook geen lang leven meer beschoren, vermoed ik bij deze curieuze miljonair.

Ik lach niet om elke grap, en ik denk heel goed na voordat ik wat zeg: “Wie kaatst, moet de bal verwachten”. Maar ook dubieuze films als Wan Pipel, en laatst het liedje van Scrappy dat nergens op slaat, zijn voorbeelden die mijn ingetogen stemming beïnvloeden. De bromfiets van het merk Zundapp wordt niet meer verkocht in Suriname!

Bovendien zijn bijna alle koeien aan de slachterijen verkocht omdat melk nu vaker wordt geïmporteerd uit het buitenland. Ik zou van deze zanger graag willen vernemen met welke gek hij heeft gesproken, – en een aanzoek heeft gedaan – omdat hij beweert dat de inhoud van zijn liedje op waarheid berust. De media die dit liedje afdraaien, zijn natuurlijk net zo racistisch bezig als deze zeer aanmatigende rapper. Ik geloof dat zelfs de politie hem niet meer serieus neemt als hij aangifte gaat doen wegens bedreiging. Nu moet men niet wegkijken maar dit liedje gewoon boycotten dan levert men een adequate bijdrage aan natievorming.

Mijn eigen jeugd

Mensen die mij kennen, weten dat mijn ouders gratis kost en inwoning gaf aan Bosnegers als zij uit het binnenland kwamen om bijvoorbeeld hun inkopen te doen. Destijds was deze groep nauwelijks betrokken bij criminaliteit, en behoorden zij tot de meest betrouwbare werknemers. Ze waren vaak tevens goed bevriend met de Hindostaanse groep.

Waarom zij nu vele tientallen jaren betrokken zijn bij zeer ernstige vormen van criminaliteit kan ik echt niet verklaren. Vaak zijn Aziaten hun doelwit, en een geweer met afgezaagde loop waarmee ze de jacht bedreven hun moordwapen. Een niet-te-verklaren-ommezwaai met grote rampzalige gevolgen voor beide groepen omdat de verwijdering en vijandschap steeds grotere vormen aanneemt.

Ik heb veel van de Bosnegers geleerd, en ben ze daar heel dankbaar voor. Daarom doe ik wederom een ernstig beroep op hen om het pad van criminaliteit, haat en of jaloezie te verlaten. Sommige mensen hebben heel hard moeten werken om te bereiken wat ze nu bezitten. Natievorming wordt beslist niet bereikt met liefdesaffaires zonder respect voor elkaar!

Dat geldt voor alle etnische groepen. Het is net zo moeilijk voor een Hindostaan om een Negerin (Creoolse) tot zijn vriendin of vrouw te maken! Waarom moet dat dan gemakkelijk gaan bij Hindostanen? En overigens, wat heeft dit met integratie en of natievorming te maken? Door de slechte informatievoorziening inzake natievorming ontstaan issues die kant noch wal raken. Ook bepaalde media mogen zich dit aantrekken.

Terugkijkend naar mijn eigen jeugd verwacht ik dat natievorming (met behoud van de eigen identiteit) alleen kan komen door geven en nemen. Soms door meer te geven dan te nemen. Door iets te betekenen voor elkaar zoals mijn ouders dat deden. Door bij wet etnische gestoelde politieke partijen te verbieden die haat en angst zaaien, en bijvoorbeeld in hun bestuur en kandidaatstelling geen afspiegeling hebben van de bevolking.

Zulks is de huidige coalitie heel vaak verweten terwijl juist de Nationale Democratische Partij een ‘nationale partij” wil zijn. Wellicht begint natievorming bij ons als wij ophouden met haat-campagnes, en meer gaan verdragen. Ik denk dat ik dit gebeuren helaas niet meer zal meemaken in dit leven. Gelukkig heb ik veel vrienden en familieleden uit alle etnische groepen in Suriname. Mede daardoor leef ik heel gelukkig!

Robby Roeplall

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.