door Robin Rosario

NICKERIE – Het schijnt dat, ondanks zijn goede plannen met de rijstboeren om hen financieel de weg te wijzen, John Nasibdhar, voorzitter van Nieuw Suriname in Nickerie niet is gelust. Er is veel kritiek van de rijstsector. De correspondent van GFC Nieuws in het district deelt mee dat behalve de voorzitter van de Associatie van de Surinaamse Padieproducenten, Harrynandan Oemraw, ook uit de sector zelf rijstplanters en verwerkers hun stem laten horen.

Zij willen niet meer politiek misbruikt worden. Men vraagt zich af welk ander doel Nasibdhar voor ogen heeft als het geen politieke is. Nasibdhar heeft de vorige week bekendgemaakt de GODO-bank bereid gevonden te hebben de rijstboeren financieel een lening te verstrekken voor de inzaai.

Nu zou door tussenkomst van Nasibdhar dezelfde bank ook bereid zijn de rijstboeren een hypotheek te verstrekken aan hen die woningzoekenden zijn. In Nickerie doen geruchten de ronde dat indien de boeren die leningen aangaan en de schuld niet terug kunnen betalen, zij hun bezittingen zullen verliezen aan de bank.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.