INGEZONDENDe sterke toename van eetzaken en restaurants maakt het voor de controle-instanties moeilijk om regulerend en of corrigerend op te treden.

Het is niet de bedoeling om eigenaren van eetgelegenheden en restaurants te bekladden, echter moet de controle worden opgevoerd en strenger orden opgetreden door de overheid.

De samenleving wordt al te vaak geconfronteerd met smerige eetzaken die worden gesloten om enkele uren daarna weer hun deuren te openen voor het publiek. Behalve een aanscherping van het vergunningenbeleid (hogere boetes en intrekking van de vergunning) moeten de inspecties worden opgevoerd.

De weinige ambtenaren bij de Economische Controledienst en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg kunnen het werk niet aan. En juist daarom moet de aanpak anders geschieden.

In Suriname worden inspectierapporten en of namen van eetgelegenheid niet prijsgegeven, maar wordt volstaan met foto’s. Om een betere naleving van de voedselveiligheidsregels af te dwingen, zal de overheid moeten overwegen om de namen openbaar te maken.

Wij zijn geen voorstander van het brodeloos maken van persoon, maar met de gezondheid van mensen mag niet gesold worden.

C. van de Lisle

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.