PARAMARIBO – Na de uitspraak van president Donald Ramotar van Guyana die het voorstel van het Europees Parlement (EP) om in Guyana te vergaderen in plaats van Suriname heeft verworpen, hebben nu ook de andere ACP-landen geweigerd dit voorstel te accepteren. Zij zeggen dat indien de vergadering in Suriname niet meer doorgaat er dan dit jaar geen vergadering hoeft te zijn.

Zij zijn niet bereid met het voorstel van het EP mee te gaan omdat Nederland dat eist. Ook vinden zij het een lachertje dat Nederland niet in ons land wil vergaderen omdat de Nederlandse Euro parlementariërs president Desi Bouterse niet de hand willen schudden.

Zondag staat dit punt op de agenda van de conferentie in Denemarken. Ons land is daar vertegenwoordigd door Rabin Parmessar (MC/NDP), delegatieleider, Asiskoemar Gajadien (NF/VHP) en Remie Tarnadi (MC/NDP).

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.