door Robin Rosario

PARAMARIBO – Minister Stanley Betterson wordt verweten dat hij om politieke redenen Henk Deel en Moejinga Linga heeft ontheven als onderdirecteuren van respectievelijk Administratieve Zaken en Ontwikkeling Binnenland. De minister ontkent dit ten stelligste.

Hij vertelt in gesprek met “de Ware Tijd” niet gekeken te hebben naar de politieke kleur die de twee voormalige onderdirecteuren. Betterson : ”Als ik daarnaar moest kijken zou ik meer mensen moeten ontheffen of ontslaan. Het gaat om de kwaliteit.

De twee heren beschikken niet over managementkwaliteiten. Zij krijgen nu functies toebedeeld die passen bij hun trekkerskwaliteiten. De twee nieuwe onderdirecteuren, Zenia Eenig was hoofd Juridische Zaken op het ministerie en Tanja Fonkel hoofd Dorpsontwikkeling.

De minister zegt tevreden te zijn over het functioneren van directeur Genia Corinde en onderdirecteur Jennifer Wachter. Met dit team denkt hij daadwerkelijk te kunnen overgaan tot actie en prestatie zoals de president dat heeft afgekondigd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.