Minister Moestadja

PARAMARIBO- Morgen gaan de ambtenarenopleidingen van start. In dat kader spreekt minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken de cursisten vanavond in een tv-toespraak toe.

Onderstaand de speech van de bewindsman in extenso.

Geachte cursisten,

Met groot genoegen kondig ik de start aan van het cursusjaar 2012 -2013  van de reguliere cursussen voor overheidsambtenaren per 15 oktober.

Het vorige cursus jaar was er helaas geen aanbod ondermeer vanwege revisie van de leerinhouden, didactische werkvormen en organisatie van het geheel.

Actualisatie van leerinhouden was dringend noodzakelijk om in de pas te lopen met nieuwe vereiste competenties en eigentijdse methodische en didactische werkvormen voor overdracht van geldige kennis, vaardigheden en attitudes in het ambtenarenapparaat.

Conform de missie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het uitgangspunt capaciteits- en institutionele versterking van het ambtelijk en bestuurlijk apparaat met de focus op:

·  de kerntaken die inherent zijn aan de publieke sector;

·  professionele kwalificatie van ambtenaren op de gebieden van beleidsontwerp, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie om een effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Ontwikkelingsplan 2012 – 2016.

·  verbetering van de commerciële- en maatschappelijke dienstverlening aan klantgroepen van in onze samenleving

Om deze ambities  te realiseren brengt het Onderdirectoraat Personeelsbeleid van mijn Ministerie op korte termijn het opleidingsbeleidsplan 2013-2016 uit.

In dit opleidingsbeleidsplan zijn uiteraard ook (management)strategische- en specifieke functiegericht programma’s opgenomen voor het top en hoger kader van het ambtelijk apparaat.

Voor het plannen van Opleidings-, Vormings en Trainingsactiviteiten is gekozen voor het modulaire onderwijssysteem, wat inhoudt dat leerprogramma’s per trimester worden samengesteld met structurele betrokkenheid van de primaire  stakeholders, de 17 ministeries en de ambtenaren vakbonden.

Voor dit model is gekozen om  in belangrijke mate Opleidings-, Vormings en Trainingsnoodzaak en -behoefte “dicht bij huis”  te identificeren teneinde naadloos daarbij aan te sluiten en niet steeds weer rondes achter te lopen  met overdracht van competenties.

Tot slot wens ik alle 700 honderd cursisten van de  6 cursussen die de komende week van start gaan veel leergierigheid en plezier toe bij het volgen van de cursussen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.