Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Op de eerste plaats gedenk ik wijlen mijn lieve moeder die bekend stond om haar eenvoud en sociale bewogenheid. Iedereen die haar heeft gekend, weet hoeveel mijn moeder weggaf terwijl ze zelf al zo weinig had. Mijn moeder was een hardwerkende vrouw, en een bindende factor in het gezin.

Ik herinner mij dat bij het gouden huwelijksverjaardag (2000) van mijn ouders (50 jaar in het echt verbonden) ook de zeer gerespecteerde dichter/schrijver Shrinivási (1926, Martinus Haridat Luchman) als goede vriend aanwezig was, en mijn moeder veel complimenten gaf. Bijna alle positieve gaven en vooruitgang die ik in mijn leven heb bereikt, ben ik tevens grote dank verschuldigd aan mijn moeder. Reeds als kind wilde mijn moeder niet dat ik een politieke ambt moest ambiëren. Zij zal daar wel haar redenen voor gehad hebben!

Al wil je niet met de politiek bemoeien, dan is deze bemoeienis er toch

In een democratische samenleving kun je je niet gedeisd houden omdat er belangen bestaan die behartigd moeten worden. Het begint al in je eigen gezin en of de buurt. Maar ook later als je naar school gaat of gaat werken als volwassene. Overal achtervolgt de politiek je! Het gaat in dezen niet alleen om de partijpolitiek maar ook de wet- en regelgeving in een land die vaak door de politiek wordt vastgesteld. Door het beleid dat wordt gemaakt, kan er voor- en tegenspoed bestaan in een land.

Dit geldt uiteraard ook voor de emancipatie van de vrouw! Zo werd bijvoorbeeld pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw de handelingsonbekwaamheid van de vrouw opgeheven. Daarvoor konden mannen zich als macho’s gedragen, en domineerden zij net als heden ten dage het maatschappelijk leven. Evenzeer in Suriname is de vrouw bewust of onbewust behoorlijk door het slijk gehaald. Kijkt u maar naar het hoogste College van Staat: “Hoeveel vrouwen zijn volksvertegenwoordigers? Dit terwijl wordt geconstateerd dat ze in onze samenleving volgens de laatste Volkstelling een meerderheid vormen”. Op deze dag hebben politieke partijen alleen maar mooie praatjes vind ik. Zij moeten de daad bij het woord voegen, en veel meer vrouwen in topfuncties benoemen.

De eerste president in 2015 zal een vrouw moeten zijn! Zowel mannen als vrouwen moeten zich inzetten om zulks mogelijk te maken. Maar insgelijks bij de politieke partijen constateren wij dat geen enkele vrouw partijleider is. Daarom moet het ook niet als zo vanzelfsprekend worden geacht dat een partijleider tevens voorgedragen kan worden als president van ons land (politiek leider). Deze belangenverstrengeling (conflict of interest) kan ook corruptie veroorzaken! Te snel wordt opgemerkt: “Er is geen betere te vinden”. Een van de drogredenen die vaak bij politieke debatten wordt gebruikt. Zelfs de vooraanstaande Britse rechtsfilosoof Jeremy Bentham (1748 – 1832) concludeerde: “Abuse can only be defended by fallacies”.

In Suriname zien we dat bij hoogtijdagen politieke partijen vaak met mooie praatjes komen, maar er vaak niets van menen: “Vandaar dat Suriname er zo hoogontwikkeld uitziet”. Veel kapitaal is verkwist in ons land, en dat gaat maar door! Belastingbetalers zijn al blij als er iets gebeurt. Het moraal is zo laag dat men zich niet meer schaamt om te stemmen op lieden die ernstige misdaden hebben begaan en stevige vonnissen op hun naam hebben staan. Sommigen lachen om deze daden waarschijnlijk omdat zij zich ermee kunnen identificeren:”Zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal zeggen wie u bent”.

Deze bekende spreuk heeft ermee te maken dat wie met slechte mensen omgaat, de gewoontes van die mensen overnemen. Dus wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Daarom is het goed dat er een andere wind gaat waaien in Suriname net als onder andere in landen als Argentinië, Brazilië en Duitsland, en een vrouw met een onbesmet verleden de hoogste baas wordt. Wellicht dat wij dan meer respect en ontzag zullen tonen zoals wij die hebben voor Moeder Aarde, Moeder Suriname, en bovendien onze eigen moeder.

Vrouwen zullen de verkiezingen van 2015 domineren

Bij de Hindoestanen neemt Laxmi (de vrouw) een verheven en voorname plaats in: “Is dat alleen maar in theorie?” In veel Surinaamse gezinnen is de vrouw vader en moeder tegelijk! Bij veel van mijn Creoolse vrienden merk ik hoeveel zij van hun moeder houden. Vaak heeft moeder ze als alleenstaande ouder onder zeer moeilijke omstandigheden opgevoed (grootgebracht). “Veel mannen hebben het behoorlijk laten liggen de afgelopen periode”. Zowel het landsbelang als het persoonlijk belang zijn hierbij geschaad.

Er gaan nu stemmen op in het parlement om de man een wettelijke verplichting op te leggen om zowel voor de vrouw als het verwekte kind te zorgen als deze worden verlaten:”Wie het ook is”. Tegenwoordig kan heel gemakkelijk met dna-technieken (DNA is Desoxyribo Nucleic Acid) de verwantschap worden vastgesteld. Doordat veel vrouwen alleen de opvoeding en zorg van de verwekte kinderen op zich namen, kregen zij in ons land geen enkele kans om te emanciperen. Deze schade en schande die zich als een repeterende breuk heeft voortgezet, en steeds maar erger wordt, moet nu stoppen.

Alle mannen moeten nu inzien dat – zij die de vrouwen vaak jarenlang door het slijk hebben gehaald – thans voorwaarden moeten creëren om deze op te heffen. Te beginnen op 8 maart 2014! Wie is daartegen? En als eerbied en respect aan al onze Surinaamse vrouwen zal bij de verkiezingen van 2015 gekozen worden voor een capabele, geschikte en of bekwame vrouw als president van ons land. Een die de gemeenschap niet meer verdeeld! Ik verwacht van alle politieke partijen dat zij dit mogelijk maken zodat al die “mooie praatjes” tot het verleden gaan behoren.

En lafhartige macho’s (veelal analfabeten) die beledigende en of smadelijke praatjes schrijven tegen vrouwenemancipatie – op de diverse sociale media – moeten oppassen want er bestaat reeds jurisprudentie om dit gedrag af te straffen. Zelfs in Suriname! Aan alle Surinaamse vrouwen spreek ik mijn respect en waardering uit, en proficiat vooral op deze dag!

Robby Roeplall

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.