Sedert in november van het vorig jaar de bouwwerkzaamheden aan het oorlogsmonument aan de Waterkant zijn stopgezet, is er geen schot meer gekomen in de zaak. Het “Monument van de gesneuvelde militairen 1986-1992″ is slechts tot de sokkel opgezet en staan er nog steeds zinkplaten om het onafgebouwd werk heen. Ook steekt de Surinaamse vlag nog hoog uit.

Het werk werd stopgezet nadat bleek dat er geen toestemming van de juiste instanties was verkregen om de herinneringsplek op te zetten. Niet ver van de plek waar het monument wordt gebouwd staat ruim 15 meters verder het Monument der Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog ofte wel het Tris Monument.

Johan Roozer, secretaris van de Commissie Monumentenzorg Suriname was van mening dat met de bouw van het oorlogsmonument aan de Waterkant bestaande wetten worden overtreden, terwijl hij ook Henck Herrenberg, die van het Kabinet van de President toestemming voor de bouw zou hebben gekregen, van powerplay verweet.

De bouw van het monument zou ook indruisen tegen alle regels van de Werelderfgoed, aangezien de Waterkant tot de Werelderfgoedlijst behoort. Alle veranderingen van het Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant dienen daarom met de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname opgenomen te worden.

In oktober installeerde minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken de Commissie Monument Gesneuvelde Militairen en Burgers tijdens de Binnenlandse Oorlog, maar de bouw van het monument was al eerder begonnen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.