Het is inderdaad frustrerend, zoals de heer Tjauw-A-Hing keurig heeft verwoord in zijn artikel “Grensoverschrijdend beleid is slim beleid”. Echter dient er eerst een Raamwet te worden vastgesteld waarbinnen alle sociale wetten worden geïntegreerd. Wetten moeten de visie van het land ondersteunen voor de ontwikkeling van haar volk. Wetten moeten geen obstakels zijn, het moet het nationaal belang dienen. Pas dan kan er worden gesproken van nadere uitwerking in AMvB’s. Politieke partijen dienen zich in te zetten voor nationale belangen en geen barrières opwerpen, omdat zij nu in de oppositie zitten. Het is uitermate van belang dat er een plicht is dat alle ingezetenen zijn verzekerd tegen basiszorg. Daarentegen hebben de verzekerden recht op een goede behandeling voor het verkrijgen van de juiste zorg. Artsen hebben de eed afgelegd om ongeacht rijkdom er hulp dient te worden geboden, indien een patiënt zich meldt. Dat hierover premie schuldig is, staat buiten kijf; echter naar gelang draagvlak en inkomsten van betreffende persoon. Eventueel kan er na belastingaangifte correctie plaatsvinden. Dit plan heeft vele voordelen: ten eerste zal de informele sector beter worden bestreden, gezien de plicht tot aangifte en basiszorgverzekering. Ten tweede weten instellingen dat hun uitgaven worden afgedekt door de Staat. Al dit soort zaken zijn noodzakelijk om het land en volk in ontwikkeling te brengen; het is daarom dus frustrerend indien deze plannen worden tegengewerkt. Robbie Mohansingh

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.