Door Ahmad Jhawnie

Een moslim man en vrouw sluiten een ongeregistreerde nikaah, dat is een moslimhuwelijk dat niet wordt aangegeven bij de Burgerlijke Stand. Of dat gebeurt onder dwang, bedrog of onwetendheid laat ik even buiten beschouwing.

Stel de man komt te overlijden. De vrouw kan niet erven van de man omdat volgens het Surinaamse recht zij ongehuwd waren. Volgens het Islamitische recht kan de vrouw ook niet erven omdat de Sharia-wetten niet gelden in Suriname. Dus de vrouw is tussen wal en schip geraakt, ze ‘zweeft’ tussen hemel en aarde. Heel erg slim, maar ook heel erg laf en gemeen van de man. Een fundamenteel recht van haar is haar ontnomen / ontzegd. Hiermee wil ik de volgende ’stelling’ poneren: Ongeregistreerde nikaah is per definitie handelen ter kwade trouw.

Kan de hierboven genoemde vrouw in kwestie die tussen hemel en aarde zweeft, naar beneden worden gebracht, zodat ze met beide benen op de grond staat? Is er een licht in de tunnel? Zeer zeker, “……en Wij (Allah) hebben een duidelijk Licht / Noer (de Koran) over jullie doen neerdalen.” (Koran 4:174)

Moslims met een ongeregistreerde nikaah denken, vinden en zeggen dat ze getrouwd zijn in de ogen van Allah. Deze uitspraak is niet zonder gevolgen.

- Stel de man komt eerst te overlijden. De Allah in Wiens ogen ze getrouwd zijn, zegt in de Koran 4:12 dat de vrouw dan eenvierde deel (25%) van de nalatenschap van de man moet krijgen.

- Stel de vrouw komt eerst te overlijden. De Allah in Wiens ogen ze getrouwd zijn, zegt in de Koran 4:12 dat de man dan de helft (50%) van de boedel van de vrouw moet krijgen.

Aangezien Allah Zelf niet op aarde gaat komen om de boedel te verdelen, heeft Hij vertegenwoordigers op de aarde. De hamvraag is: tot welke persoon, organisatie of autoriteit moet de weduwe / weduwenaar zich wenden om haar / zijn legitieme portie, rechtmatige aandeel te verkrijgen of op te eisen.

De hierbovengenoemde casus is op 21 februari 2014 voorgelegd aan de ‘oelama (schriftgeleerden) van de Madjlies Moesliemien Suriname (MMS). Het wachten is op een fatwa (juridische uitspraak) van hen. We benne benieuwd.

Zal de ‘aardschok’ (fatwa) in Suriname een ‘naschok’ (jurisprudentie) veroorzaken in onze regio (Guyana, Trinidad) en in Nederland?

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.